DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

Okvirne vsebine delavnic iz področij KOMUNIKACIJA, ČUSTVA, STRES

 

 

VEŠČINE USPEŠNE MEDSEBOJNE KOMUNIKACIJE

 • profesionalna komunikacija kot oblika dela,
 • osnovne življenjske pozicije v komunikaciji ali kako razvozlati gordijski vozel različnih značajev skozi štiri osnovne življenjske pozicije:
  + + pozicija (pozicija realnosti)
  + - pozicija (pozicija večvrednosti)
  - + pozicija (pozicija manjvrednosti)
  - - pozicija (pozicija obupa)
 • referenčni okvir in komunikacija,
 • medosebni odnosi in referenčni okvir,
 • strategija in taktika profesionalne komunikacije,
 • vpliv multikulturnega okolja na komunikacijo,
 • poznavanje značilnosti različnih kultur in prilagajanje komunikacije.


KOMUNIKACIJSKO VZDUŠJE, DEJAVNIK USPEŠNEGA DELA

 • kako vzdušje vpliva na kakovost dela,
 • kako dolgo lahko ljudje delajo v slabem vzdušju in kakšne so lahko posledice na dolgi rok,
 • kako prepoznamo kakšna je naša interna klima/vzdušje in kako vpliva na reprezentativnost / prepoznavnost vzdušja celotnega podjetja,
 • po principu izogibanja neugodja se ljudje izogibamo podjetij v katerih zaznamo neprijetno komunikacijsko vzdušje, zato je prijetna klima pomembna sodobna konkurenčna prednost, ki jo imamo pred drugimi,
 • kako vem, da je vzdušje v mojem kolektivu neprijetno in kakšni so mehanizmi (orodja) za odpravo motenj v komunikacijskem vzdušju,
 • katero vzdušje je za najboljšo delavno učinkovitost v večini organizacijah najprimernejše: prijetno ali zelo prijetno in zakaj?
 • s katerimi komunikacijskimi mehanizmi lahko kreiramo posamezno vrsto vzdušja,
 • ljudje imamo »posebne radarje« s katerimi lahko zaznamo vrsto vzdušja relativno hitro, celo avtomatično in velikokrat je prvi vtis neprijetnega komunikacijskega vzdušja dovolj, da se stik s sogovornikom prekine in za sekundarne informacije nimamo več popravnega izpita,
 • kakšno naj bi bilo komunikacijsko vzdušje vašega podjetja, pisarne, ustanove, da bo stabilno in predvsem prepoznavno, saj je le tako lahko vaša konkurenčna prednost.


KOMUNIKACIJA S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI/SODELAVCI

 • kakšni so učinki starega reka, da »vsak od nas svet vidi skozi svoja očala«,
 • kako doživljamo sebe in kako svoje sogovornike v komunikaciji,
 • običajni, zahtevni in težavni sogovorniki – v čem so si podobni in katere so ključne razlike med njimi,
 • vsaka oseba se vede »psiho-logično«, spoznali boste, zakaj in v čem so težavni pravzaprav težavni,
 • prepoznavanje vrste težavnosti sogovornikov: nesramen, vzvišen, tih, jezen, klepetav, pretirano nezaupljiv,
 • osnovni principi komunikacije z njimi,
 • kje so navadno vzroki za probleme pri problematičnih sodelavcih in kako ravnati z njimi,
 • enostavna orodja za poznavanje in razumevanje osebnostne strukture težavnih sodelavcev,
 • kakšen je delež energije, ki jo porabimo pri težavnih sogovornikih v primerjavi s tisto, ki jo porabimo pri običajnih in zahtevnih,
 • osnovne strategije vodenja problematičnih in težavnih sodelavcev.


ČUSTVENA INTELIGENTNOST IN UPRAVLJANJE S ČUSTVI

 • kaj so čustva in zakaj so v življenju pomembna
 • čustvena inteligentnost ni modna muha – je pomemben faktor v našem življenju in v medosebnih odnosih,
 • katerih je pet osnovnih področji čustvene inteligentnosti,
 • prijetna in neprijetna čustva in zakaj čustva niso pozitivna in negativna,
 • katera čustva so ustrezna na delovnem mestu,
 • prevzemanje odgovornosti za lastna čustva,
 • čustvena inteligentnost ni podedovana – lahko se naučimo ustrezno ravnati s svojimi čustvi in s čustvi drugih,
 • tudi s čustvi se da upravljati - upravljanje s čustvi ni manipuliranje z njimi,
 • kako z dvigom lastne emocionalne inteligentnosti lažje rešujemo konfliktne situacije ter kako se po nepotrebnem sploh ne spuščamo vanje.

 

OBVLADOVANJE STRESA IN UPRAVLJANJE S STRESOM

 • kdaj ljudje doživljamo stres,
 • ali je izvor stresa v zunanjem okolju ali v nas samih,
 • ljudje lahko doživljamo ustrezen ali neustrezen stres – ključno za reševanje stresnih situacij je poznati oboje,
 • kaj se zgodi takrat, ko stresno situacijo doživimo neustrezno,
 • razložili vam bomo dve točki v človeškem interpretiranju situacij, kjer najpogosteje pride do sprožitve občutka stresa,
 • včasih imamo občutek, da smo nemočni, pa temu ni čisto tako – predstavili vam bomo strategije, kako si spet pridobiti občutek nadzora nad situacijo,
 • strategije zmanjšanja in izogibanja nepotrebnemu stresu.


© 2006 O. K. Consulting d.o.o. Kopiranje in povzemanje programov brez soglasja avtorjev ni dovoljeno.