DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

ŠOLA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI


1. modul: UPORABA ČUSTEV V VODENJU IN SODELOVANJU
Predstavili vam bomo:

 • pogled na čustva skozi zgodovino, kdaj in zakaj je bila vrednota v tem, da se čustva skriva in kdaj se jih lahko pokaže,
 • zakaj čustva niso pozitivna in negativna, temveč le prijetna ali neprijetna,
 • model krožne čustvene reakcije in njegova uporaba,
 • zakaj je pogoj za doživljanje čustev vrednostni sistem, ki ga ima posameznik,
 • zakaj se na enako situacijo ljudje zelo različno odzivamo,
 • kako lahko upravljamo z lastnimi čustvi,
 • kako prepoznavamo čustva pri drugih,
 • pet osnovnih področij čustvene inteligentnosti,
 • predstavili vam bomo osnovne strategije menedžmenta čustev v vodenju in sodelovanju.


2. modul: MENEDŽMENT JEZE V VODENJU IN SODELOVANJU
Govorili bomo o:

 • zablodah, povezanih z jezo,
 • kako so jezo obravnavali v preteklosti,
 • kdaj doživljamo jezo,
 • povezanosti jeze z vrednostnim sistemom posameznika,
 • kakšen je praktičen namen jeze, kaj želimo z njo doseči,
 • dveh dimenzijah jeze: doživljanju in izražanju jeze,
 • uporabnemu usmerjanju energije jeznega človeka,
 • čustvenemu cilju sporočanja jeze,
 • štirih osnovnih pristopih v menedžmentu jeze,
 • kako se jeza stopnjuje, kdaj doživimo bes,
 • razlikovanju med jezo, sovraštvom in prezirom.


3. modul: MENEDŽMENT STRAHU V VODENJU IN SODELOVANJU
Predstavili vam bomo:

 • osnovne zablode, povezane s strahom,
 • kakšen vodja je »Rambo«,
 • razlike med tremo, zaskrbljenostjo, strahom, anksioznostjo, paniko in grozo,
 • obvladovanje treme v poslovnih in osebnih situacijah,
 • zakonitosti in dejavnike strahu,
 • zakonitosti in dejavnike panike in groze,
 • kaj pomeni anksioznost in zakaj do nje pride,
 • kdaj je zaskrbljenost v vodenju in sodelovanju ustrezna in kdaj neustrezna.


4. modul: MENEDŽMENT ŽALOSTI V VODENJU IN SODELOVANJU
Obravnavali bomo naslednje vsebine:

 • osnovne zablode, povezane z žalostjo,
 • v čem se razlikujejo razočaranje, žalost, obup in depresivnost,
 • v procesu žalovanja in poslavljanja tako v osebnem kot v poslovnem življenju prehodimo pot s šestimi značilnimi fazami,
 • kaj doživljamo v posamezni fazi v procesu žalovanja,
 • poslavljanje kot pomemben element napredka in osebnega razvoja,
 • ustrezna skrb zase v procesu žalovanja,
 • ustrezna skrb za žalujoče v poslovnih sistemih,
 • osnovne strategije žalovanja in tehnike poslavljanja.


5. modul: DOŽIVLJANJE PRIJETNIH ČUSTEV
Z nami boste spoznali:

 • katere so osnovne zablode, povezane s prijetnimi čustvi,
 • kaj je skupno vsem prijetnim čustvom in katera so,
 • razlike med zadovoljstvom, srečo in užitkom v vodenju in sodelovanju,
 • v čem se razlikuje želja od upanja,
 • zaupanje in spoštovanje v medosebnih odnosih na delovnem mestu,
 • da si vsi želimo doživljati prijetna čustva in kakšna je pot do njih,
 • nezdrave bližnjice do prijetnih čustev,
 • osnovne strategije pri menedžmentu prijetnih čustev.

© 2006 O. K. Consulting d.o.o. Kopiranje in povzemanje programov brez soglasja avtorjev ni dovoljeno.