DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA - naDaljevalni program
Šola poteka v petih srečanjih z naslednjimi vsebinskimi moduli: ¸

1. modul: KAKO LAHKO VODJA MOTIVIRA SVOJE SODELAVCE
Za motivacijo ni čarobne palice. So pa poti in orodja, s katerimi lahko vplivamo na njo. Kako sodelavce pripraviti do tega, da bodo delo opravljali z visoko motivacijo? Ali je motivirati druge ljudi sploh mogoče? Koliko vpliva imamo kot vodje na motivacijo drugih? Če ga imamo – kje in kako se zadeve lotiti?Vprašanje motivacije pri delu je staro več kot polovico stoletja. Strokovnjaki nenehno raziskujejo in razvijajo nove pristope za motiviranje zaposlenih. Vedno pa se vračamo na točko, kjer ugotavljamo, da je večina motivacije zasidrane v nas samih. Kako torej naprej?

2. modul: STRATEGIJE VODENJA PROBLEMATIČNIH SODELAVCEV
Ukvarjati bi se morali z dobrimi, pa nam problematični vzamejo 80 % našega časa in energije. Kako izstopiti iz začaranega kroga?
Za večino sodelavcev velja, da z njimi lahko korektno komuniciramo in se dogovarjamo o delovnih nalogah. Nekateri sodelavci pa so preprosto »težki«. Z njimi se nikakor ne moremo pogovarjati normalno in vedno se vrtimo v krogu. V čem je bistvo problema?
Določene sodelavce zaznavamo kot problematične, saj imamo z njimi neprestane težave. Vendar niso vsi sodelavci, s katerimi imamo težave, tudi težavni. Dobro je, da zaznamo, kdaj je problem v vsebini dela in kdaj gre za motnje v komunikaciji. Prepoznavanje značilnosti problematičnih in težavnih sodelavcev, poznavanje pristopa in intervencij pri delu z njimi, prispeva k ohranjanju naše energije in psihičnega zdravja. 

3. modul: OBLIKOVANJE INOVATIVNIH DELOVNIH OKOLIJ
Nastopil je čas za prehod iz učečih v misleča podjetja. V mislečih podjetjih je doma inovativnost. Naj bo tudi v vašem!
V sodobnem času podjetja delujejo na visoko konkurenčnem trgu. Zato sta kreativnost in inovativnost bistveni za pridobivanje konkurenčne prednosti. Zniževanje stroškov, povečevanje učinkovitosti, novi produkti in storitve, sveži pristopi za razvajanje strank ... Seznamu ni videti konca. Zahteve so višje in višje … Kako dolgo jih lahko še izpolnjujemo?
Visoke zahteve trga so v zanimivem paradoksu z inovacijami – živimo hitro in pod nenehnim pritiskom, za nastanek kreacij pa je potrebno okolje s prijetnim delovnim vzdušjem. Zato je toliko bolj pomembno, da zagotovimo delovno klimo, ki vzpodbuja posredovanje predlogov s strani zaposlenih ter oblikujemo učinkovit sistem, ki omogoča zbiranje predlogov takoj, ko ti nastanejo.

4. modul:  VODENJE ZAPOSLENIH Z RAZLIČNIMI DELOVNIMI STILI
Vsak delovni stil ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Ločevanje med njimi nam pomaga pri vodenju zaposlenih in organizaciji samega sebe.
Večina profesionalcev se sploh ne zaveda lastnega načina, kako opravlja delovne naloge. Vsakdo ima svoj delovni stil, za katerega se mu zdi, da »se tako pač dela«. Imamo občutek, da se drugače ne da delati ali da so tisti, ki delajo drugače, čudni. Na tem področju lahko prihaja do velikega števila nesporazumov v vodenju in pri delu.
Spoznajte delovne stile ter prednosti in pomanjkljivosti vsakega od zaposlenih. In kmalu boste naloge mednje delili drugače – tako, da boste izkoristili prednosti različnih delovnih stilov in s tem povečali učinkovitost dela.

5. modul: JE STRES RES NEIZOGIBEN?
Lotite se stresa drugače – opravite z njim pri samem izvoru!
Ali se vam zdi, da težko dohajate vsakodnevni delovni ritem? Ali občutite, da na delovnem mestu vodja od vas zahteva preveč? Vam zmanjkuje rešitev za številne probleme? Ali imate občutek, da vas zdeluje stres?
Ne obupujte – niste sami. Pri nas se zavedamo, da življenje ni enostavno. S telesnim sproščanjem ali fizično aktivnostjo resda lahko vzpostavimo kratkotrajno ravnovesje, ne odstranimo pa izvora stresa. Edini učinkovit način premagovanja stresa je, da se reševanja stresnih situacij lotimo pri koreninah. 


Podrobneša vsebina posameznih modulov