DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

sVETOVANJE - Sistemi NAGRAJEVANJA, RLP ...

 • Kovinc - sistem nagrajevanja (2014)
 • Cardio Medical - izdelava kompetenc in kompetenčnih profilov (2012/2013)
 • Thomy F.E. - izdelava kompetenc in kompetenčnih profilov (2012/2013)
 • Petrol energetika d.o.o. – projekt dvig kakovosti interne komunikacije (2009/2010/2011)
 • Bayer d.o.o. - izdelava kompetenc in kompetenčnih profilov (2009/2010)
 • Ljubljanske mlekarne d.d. - izdelava kompetenc in kompetenčnih profilov (2009)
 • Smart Com d.o.o. – odkrivanje potencialov v krizi (2009)
 • Petrol energetika d.o.o. – merjenje zavzetosti zaposlenih (2009)
 • Mobitel d.d. - svetovanje in usposabljanje vodij za identifikacijo ključnih kadrov (2008)
 • Mobitel d.d. - svetovanje in usposabljanje novih vodjij za izvajanje razvojnih letnih pogovorov (2008)
 • TPV d.o.o. - izdelava kompetenc in kompetenčnih profilov (2007/2008)
 • Moje delo, spletni marketing d.o.o. – izdelava stimulativnega sistema nagrajevanja (2007)
 • Mixi foto video Mihaela Kavčič s.p. – izdelava sistemizacije delovnih mest (2007)
 • Mobitel d.d. – uvedba razvojnih letnih pogovorov v celem podjetju (2006/2007)
 • AVTENTA.SI d.o.o. – izdelava stimulativnega sistema nagrajevanja (2006/2007)
 • POTEZA d.d. – izdelava sistema nagrajevanja ključnih kadrov (2006)
 • TPV d.d. – izdelava kompetenčnih profilov (2006/2007)
 • Center za razvoj Litija d.o.o. – izdelava stimulativnega sistema nagrajevanja (2006)
 • Salus d.d. – izdelava stimulativnega sistema nagrajevanja (2005/2006)
 • Litijska mesarija d.d. – izdelava stimulativnega sistema nagrajevanja (2004/2005)


RAZISKAVE

 • Lekarne Kočevje - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2014)
 • Opel Slovenija - raziskava blagovne znamke Opel - identiteta blagovne znamke (2014)
 • Lekarne Ptuj - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2014)
 • Lekarne Ptuj - raziskava organizacijske kulture (2014)
 • Opel Slovenija - raziskava kakovosti servisnih storitev (2013)
 • Opel Slovenija - raziskava blagovne znamke Opel - identiteta blagovne znamke (2013)
 • Lekarne Kočevje - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2013)
 • Lekarne Ptuj - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2013)
 • Lekarne Ptuj - raziskava organizacijske kulture (2013)
 • Zdravstveni dom Ljubljana - raziskava organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih (2012)
 • Lekarne Ptuj - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2012)
 • Lekarne Ptuj - raziskava organizacijske kulture (2012)
 • Vzajemna – raziskava organizacijske kulture (2012)
 • Lafarge cement – raziskava organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih (2011)
 • Lekarne Ptuj - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2011)
 • Celjske lekarne - raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2011)
 • Lekarne Ptuj – merjenje zadovoljstva zaposlenih (2010/2011)
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti – merjenje zadovoljstva zaposlenih (2010)
 • Petrol energetika d.o.o. - Merjenje zavzetosti zaposlenih (2009)
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti - Raziskava zadovoljstva zaposlenih (2009)
 • Lekarne Ptuj - Raziskava zadovoljstva zaposlenih (2008)
 • Lekarne Ormož - Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2008)
 • Lekarne Ptuj - Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah (2008)
 • Celjske lekarne - Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v treh lekarniških enotah (2008)
 • Celjske, Koroške, Ptujske, Velenjske, Žalske lekarne, Lekarna Ormož, Slovenska Bistrica in Lekarna Ljubljana - Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah, s kombinirano metodo skrivni kupec in z anketiranjem (2007)
 • Telsima d.o.o. – raziskava klime in kulture, s poudarkom na odnosu do nagrajevanja (2007)
 • Občina Prebold – raziskava »Odnos zaposlenih do strank pri telefonski komunikaciji«, po metodi skrivni sogovornik (2007)
 • HAM d.o.o. – longitudinalna raziskava »Stoli Spinalis v šoli – analiza učinkov sedenja na stolih Spinalis, na držo otrok, njihovo pozornost ter na celoten potek pouka« (2006 – 2011)
 • POTEZA d.d. – raziskava organizacijske klime (2006)
 • Celjske, Koroške, Ptujske, Velenjske in Žalske lekarne - Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev v lekarnah, s kombinirano metodo skrivni kupec in z anketiranjem (2006)
 • INFOTEHNA d.o.o. – raziskava delovnega vzdušja in akcijski načrt za spremembe (2005)
 • Poteza d.d. – raziskava psihološke klime (2005)
 • Schiedel d.o.o. – raziskava organizacijske klime in kulture (2004)
 • Eli Lilly d.o.o. – fokus skupine in raziskava na področju zdravljenja osteoporoze (2003/2004)
 • Javni zavod RTV Slovenija – raziskava organizacijske klime in kulture (2003)

 

Drugi projekti

 • ELES UPO - projekt optimizacije kadrov (2009/2010)

 

USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ VEŠČIN VODENJA, KOMUNIKACIJE, PRODAJE … 
Interaktivne delavnice, trening ali coaching v podjetjih/incompany
Abanka VIPA, Aerodrom Ljubljana, Adriatic Slovenica, Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Arcont IP, Audiovox, Ave, Avtotrade, Avtotransporti Kastelec, Bayer, Bolnišnica Franca Derganca Šempeter, Bolnišnica Golnik KOPA, Cardio Medical, Celjske lekarne, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Center za razvoj Litija, Danfoss Compressors, DHL, Doba, Dolenjske lekarne, DSO Ilirska Bistrica, EGP Škofja Loka, ELES - UPO, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za farmacijo, Geoplin, Geodetski zavod RS, Glaxo Smith & Kline, Geberit, Globtour, Goltes, Gonzaga pro, Gorenje gostinstvo, Gorenjske lekarne, GV Revije, HD, Helios, Hermes Softlab, Hit Gorica, Informacijska pooblaščenka, Infotehna, Iskratel, Ipmit, I.Zava Instrumentation Technologies, Iskra zaščite, JZ RTV Slovenija, Kaufland Hrvaška, KD Življenje, Kemofarmacija, Kovinc, Krka, Krka zdravilišča, Labtim, Lafarge cement, Lek, Lekarna Ljubljana, Lekarna Toplek, Lekarniška zbornica, Lekarne Ptuj, Ljudska univerza Nova Gorica, Maremico, Medis, Merkur, Metrel mehanika, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport (Urad RS za mladino), Mlinopek, Mobitel, Mobicom, Ministrstvo za obrambo RS, MSD, Nova banka AD Bijeljina, Novartis, Noviforum, Oikos, OMD, Oriflame, Parfummele, Petrol Energetika, Poteza, Premogovnik Velenje, Prevent, Pivovarna Union, Pricewaterhousecoopers, Printec s.i., Pro plus – POP TV, Prvi faktor, Probanka, Razvojna agencija Sora, REM, Roche, RS Informacijski pooblaščenec, Salus, Si.Mobil, Slovenska turistična organizacija, Slovenske železnice, Smart Com, Sodexho, Splošna bolnišnica dr. Franceta Derganca, Spar Hrvaška, Studio Moderna, Šolski center Šentjur, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, TA Regulator, Talum, Telekom Slovenije, Thomy F.E., Tobačna Ljubljana, TPV Novo mesto, TSP Maribor, Trimo Trebnje, Uniforma, Unija računovodska hiša, Varsi, Zdravstveni dom Domžale, Zdravstveni dom Ljubljana, Zavarovalnica Maribor, Žalske lekarne, Živex.

RAZPISNE ŠOLE VODENJA

Šola sodobnega vodenja – razpisni tip v podjetju O. K. Consulting:

 • oktober, november 2014 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • marec, april 2014 – Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • september, oktober 2013 – Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • maj, junij 2013 - Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • marec, april 2013 – Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • september, oktober 2012 – Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • oktober, november 2011 – Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • maj, junij 2011 - Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • marec, april 2011 – Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • maj, junij 2010 - Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • april, maj 2010 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • november, december 2009 - Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • november, december 2009 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • maj, junij 2009 - Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • marec, april 2009 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • november, december 2008 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • maj, junij 2008 _ Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • marec, april 2008 - Šola sodobnega vodenja - ekspertni program
 • marec, april 2008 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • november, december 2007 - Šola sodobnega vodenja - nadaljevalni program
 • september, oktober 2007 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • maj, junij 2007 - Šola sodobnega vodenja - temeljni program
 • september, oktober 2006 - Šola sodobnega vodenja - 2. program
 • september, oktober 2005 - Šola sodobnega vodenja - 2. program
 • maj, junij 2005 – Šola sodobnega vodenja - 2. program 
 • marec, april 2005 – Šola sodobnega vodenja - 1. program 
 • september, oktober 2004 – Šola sodobnega vodenja - 1. program
 • marec, april 2005 – Šola sodobnega vodenja - 1. program

   

Izbor in psihološko testiranje kadrov

Adriatic, Aerodrom Ljubljana, Akron, Amgen, Avtotrade, Bayer, Beiersdorf, Belimed, Bolnišnica Golnik KOPA, Bramac, Celjske lekarne, CPK, Dollar, Donar, DSC, EGP, Erco, Finea holding, Fintim, Goltes, Gora, Greco International, Ham, Hamex, HSE, Iprom, , JZ RTVS, Jupiterus, Kemijski inštitut, Kemomed, Kompas Design, Labena, Lafarge cement, Lekarniška zbornica, Linxair, Maremico, Maksima holding, Moja poroka, Nominala, Noviforum, Nucleus consulting, OMD, Optika Krstič, Peko, Pharmamed Mado, Pharmaswiss, PMA, Poteza, Pozitiva, Prva pokojninska družba, Publicis studio pet, Rotis, Salus, Schering, Schiedel, Seca plast, SL Consult, Smart Com, Sodexho, Solicom, Spark promocije, Stil commerce, Strix inženiring, Strip's, Tehna, TBS Team 24, Tosama, TPV, Vilboss, Zadel prevozi, Zdravstveni inšpektorat RS, Wrigley,  Živex.