Kako učinkovito delovati v kriznih situacijah

Enodnevna delavnica

KRIZNE SITUACIJE – KAKO RAVNATI, KOMUNICIRATI V NJIH IN JIH REŠEVATI?

Krizne situacije se načeloma redko pojavijo na našem »jedilniku«, in vendar jih dober menedžer, vodja in drugi zaposleni morajo znati reševati! Kako reagirati v krizni situaciji? Kaj storiti, ko se vse oči obrnejo v nas? Ko zavlada panika in nam stvari uhajajo iz rok? Krizne situacije sodijo med najbolj neprijetna doživetja. Ko je tveganje veliko, in ko vsaka napačna odločitev lahko predstavlja neljube posledice, moramo ohraniti trezno glavo in mirne živce, poleg tega pa pomiriti še druge okoli nas. To je seveda izjemno zahtevna naloga.

Pri tem nam lahko pomagajo naslednja znanja:

-         včasih se zgodi, da nek dogodek zaznamo kot krizno situacijo, čeprav to ni – kdaj torej resnično gre za krizno situacijo;

-         preden se lotimo reševanja krizne situacije, jo moramo jasno razumeti in jo sprejeti;

-         kako se odzvati na zelo razburjene sodelavce inkako jih voditi;

-         tudi skrb zase je pri reševanju kriznih situacij izjemnega pomena;

-         zakaj je ključno ohraniti ustrezno psihološko distanco;

-         kateri so najbolj primerni načini komuniciranja v kriznih situacijah;

-         ali v kriznih situacijah moramo biti ali ne smemo biti empatični;

-         za uspešno reševanje krizne situacije potrebujemo usklajeno delovanje na dveh ravneh – na odnosni in na vsebinski ravni.

Delavnico vodi Željko Ćurić, dr. med.