Kako učinkovito delovati v kriznih situacijah

Enodnevna delavnica

KRIZNE SITUACIJE – KAKO RAVNATI, KOMUNICIRATI V NJIH IN JIH REŠEVATI?

Krizne situacije se načeloma redko pojavijo na našem »jedilniku«, in vendar jih dober menedžer, vodja in drugi zaposleni morajo znati reševati! Kako reagirati v krizni situaciji? Kaj storiti, ko se vse oči obrnejo v nas? Ko zavlada panika in nam stvari uhajajo iz rok? Krizne situacije sodijo med najbolj neprijetna doživetja. Ko je tveganje veliko, in ko vsaka napačna odločitev lahko predstavlja neljube posledice, moramo ohraniti trezno glavo in mirne živce, poleg tega pa pomiriti še druge okoli nas. To je seveda izjemno zahtevna naloga.

Pri tem nam lahko pomagajo naslednja znanja:

-         včasih se zgodi, da nek dogodek zaznamo kotkrizno situacijo, čeprav to ni – kdaj torej resnično gre za krizno situacijo;

-         preden se lotimo reševanja krizne situacije, jomoramo jasno razumeti in jo sprejeti;

-         kako se odzvati na zelo razburjene sodelavce inkako jih voditi;

-         tudi skrb zase je pri reševanju kriznih situacijizjemnega pomena;

-         zakaj je ključno ohraniti ustrezno psihološkodistanco;

-         kateri so najbolj primerni načini komuniciranjav kriznih situacijah;

-         ali v kriznih situacijah moramo biti ali nesmemo biti empatični;

-         za uspešno reševanje krizne situacijepotrebujemo usklajeno delovanje na dveh ravneh – na odnosni in na vsebinskiravni.

Delavnico vodi Željko Ćurić, dr. med.