Komunikacija s težavnimi sogovorniki

Enodnevna delavnica

V komunikaciji se velikokrat lahko zapletemo v psihološke igre, ki izvirajo iz različnih referenčnih okvirov, ki jih imamo kot posamezniki. Ljudje velikokrat doživijo mnenje kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument kot dokazovanje, navodila kot razkazovanje moči nad njimi. Za večino sogovornikov sicer velja, da lahko z njimi korektno komuniciramo in se dogovarjamo. Nekateri sogovorniki pa so preprosto "težki". Prepoznavanje značilnosti problematičnih in težavnih sogovornikov, poznavanje pristopa in intervencij pri komunikaciji in delu z njimi, prispeva k ohranjanju naše energije in psihičnega zdravja. Z dobro komunikacijo pa se izognemo tudi doživljanju stresa.

Predavatelj bo na delavnici črpal iz naslednjih vsebin:
 • kaj je referenčni okvir in kako ga posameznik naredi,
 • vpliv referenčnega okvira na komunikacijo,
 • osnovne življenjske pozicije v procesih komunikacije:
 1. + + pozicija (pozicija realnosti),
 2. + - pozicija (pozicija večvrednosti),
 3. - + pozicija (pozicija manjvrednosti),
 4. - - pozicija (pozicija obupa),
 • vsebina in ustreznost posameznih pozicij v komunikaciji,
 • prepoznavanje vrste težavnosti sogovornikov:
 1. nesramen,
 2. vzvišen,
 3. tih,
 4. jezen,
 5. klepetav,
 6. pretirano nezaupljiv,
 • osnovni principi komunikacije z njimi,
 • kako komunicirati, ko je sogovornik/stranka žaljiv, nesramen ali pa nam grozi,
 • igra vlog na praktičnih primerih iz prakse udeležencev.

Delavnico bo vodil Sandi Kofol, univ. dipl. psih.