Šola sodobnega vodenja

Ekspertni program

Pet aktualnih vsebin za še uspešnejše vodenje.

Vodenje po sodobnih principih povečuje uspešnost podjetja. Na ekspertni šoli vodenja bomo govorili o kompetencah, ki jih bodo zaposleni potrebovali v prihodnosti. O tem, kako razviti inovativna delovna okolja in v njih vzpostaviti učinkovito medgeneracijsko sodelovanje, kako doseči »win-win« zaključek v pogajanjih, upravljati spremembe in delovati v kriznih situacijah. Odgovorili pa bomo tudi na druga vprašanja, ki nam jih boste zastavili tekom izvedbe šole.

Izrazite zanimanje za udeležbo na šoli s prijavo.
Za dokončno prijavo vas bomo še kontaktirali.

Izvedba celotne šole ali posameznih vsebin je možna tudi za zaključene skupine v podjetjih.
Če želite več informacij, kontaktirajte Sašo Bezek Mejaš na 041 736 347 ali sasa.mejas@okconsulting.si.

PROGRAM ŠOLE

1.    modul    

VEŠČINE USPEŠNEGA POGAJANJA

(s sodelavci, poslovnimi partnerji in v zasebnem življenju)

Pogajamo se tako v poslovnem svetu kot tudi v zasebnem življenju. Zato je znati pogajati se veščina, ki nam koristi vse življenje. Danes novi koncept pogajanj temelji na strategiji partnerstva. Gre za novo filozofijo razvijanja odnosov med vključenimi strankami, ki imajo različne želje in cilje. Gre za sodelovanje in skupno odgovornost za urejanje določenih odnosov. To je posebna oblika »dobim-dobim« strategije, ki upošteva predvsem dolgoročne interese in cilje obeh pogajalskih strani. Pogajanja so vedno uspešna takrat, ko sta obe strani zadovoljni z izidom.

Spoznajte nov, »win-win« način pogajanj skozi naslednje vsebine:

 • opredelitev pogajanj – kaj je in kaj ni pogajanje,
 • cilji in nameni pogajanj v poslovnem svetu,
 • v kakšnih okoliščinah se je smiselno pogajati,
 • pozicijska pogajanja(distributivna metoda) in Harvardska pogajalska metoda (integrativna metoda),
 • osnovne pogajalske pozicije – kako je smiselno začeti in kako končati pogajanja,
 • kaj moramo narediti, preden se začnemo pogajati – priprave na pogajanja,
 • napačne strategije v izvajanju pogajanja,
 • vpliv socialne moči profesionalcev na izid pogajanj,
 • posamezne faze v procesu pogajanja,
 • vloga komunikacije v pogajanjih,
 • vloga čustev v pogajanjih,
 • so pogajanja lahko stresna in kako s stresom v pogajanjih,
 • BATNA v pogajanju – strategija izhoda v sili,
 • osnove strategije in taktike pogajanja ter izbor prave strategije v posameznih situacijah.

2.   modul

KOMPETENCE PRIHODNOSTI IN OBLIKOVANJE INOVATIVNIH DELOVNIH OKOLIJ

Katere kompetence bodo ključne za prihodnost, ki jo narekuje digitalizacija? Vsekakor je čas za prehod iz učečih v misleča podjetja. V mislečih podjetjih je doma inovativnost. Naj bo tudi v vašem! V sodobnem času podjetja delujejo na visoko konkurenčnem trgu. Zato sta kreativnost in inovativnost bistveni za pridobivanje konkurenčne prednosti. Zniževanje stroškov, povečevanje učinkovitosti, novi produkti in storitve, sveži pristopi za razvajanje strank ... Seznamu ni videti konca. Zahteve so višje in višje. Kako dolgo jih lahko še izpolnjujemo?

Visoke zahteve trga so v zanimivem paradoksu z inovacijami – živimo hitro in pod nenehnim pritiskom, za nastanek kreacij pa je potrebno okolje s prijetnim delovnim vzdušjem. Zato je toliko bolj pomembno, da zagotovimo delovno klimo, ki spodbuja posredovanje predlogov s strani zaposlenih, ter da oblikujemo učinkovit sistem, ki omogoča zbiranje predlogov takoj, ko ti nastanejo.

Skozi integrativno strateški pristop bomo predstavili:

 • katere kompetence moramo razvijati za uspeh v digitaliziranem okolju,
 • »osebnostno strukturo«, ki jo potrebuje inovativno podjetje,
 • katere psihološke prepovedi v podjetju zavirajo inovativnost,
 • katera psihološka dovoljenja dajejo inovativna okolja,
 • kako naj ravna vodja, da spodbuja inovativnost svojih sodelavcev,
 • kako oblikovati kulturo predlaganja,
 • načine, kako oblikovati dober predlog,
 • zakaj so povratne informacije o prejetih predlogih, ki jih vodja posreduje zaposlenim, tako pomembne.

3.   modul

KAKO BITI DOBER VODJA NA OSNOVI POZNAVANJA MEDGENERACIJSKIH RAZLIK

Današnja mladina je nemogoča! Danes so mladi leni, pasivni in neodgovorni. So tudi neambiciozni in nesamostojni. Pričakujejo, da jim bomo vse prinesli na »zlatem krožniku«. Arheologi so napis s takšno vsebino našli že v starem Egiptu ter tudi v vseh kasnejših zgodovinskih obdobjih: antični Grčiji, Rimskem cesarstvu in v srednjem veku. Z njim se torej arheologi in zgodovinarji srečujejo kot s stalnico, čeprav na prvi pogled vsebina deluje kot produkt zadnjega obdobja, kot sodobna vsebina.

Soočanje z mladimi je stalnica vseh obdobij naše zgodovine. In danes je tudi za vodje pomembno, da razumejo generacijo Y. To namreč ni vprašanje estetike, temveč skrbi za lastno konkurenčno prednost in učinkovitost pri vodenju in komunikaciji.

Na modulu bomo predstavili:

 • zakaj in v čem se generacija Y razlikuje od generacije X ter generacije Baby Boom,
 • kakšne so zablode in napačna prepričanja o medgeneracijskih razlikah,
 • kulturološke, socialne in psihološke razlike med posameznimi generacijami,
 • vpliv vzgoje kot predpogoj za razlike,
 • piramida sistema vrednost – v čem so razlike med generacijami,
 • osnove motivacije in vodenja generacije Y,
 • sodobna in zastarela avtoriteta v menedžmentu in poslovni komunikaciji,
 • karierna sidra generacije Y,
 • vaja: preverjanje in spreminjanje lastnih prepričanj, povezanih s spoštovanjem generacije Y do nas in nas do generacije Y,
 • doseganje sinergij pri medgeneracijskem sodelovanju.

4.  modul

UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VPELJEVANJE ŽELENIH SPREMEMB

Za spremembe pravimo, da so edina stalnica v življenju. In spreminjanje je navadno eden od prvih pogojev za uspešno delovanje podjetij in organizacij »na dolgi rok«. Zato je za vodje zelo pomembno, da znajo uspešno vpeljevati spremembe. V človeški naravi je upiranje spremembam povsem naravno. Spremembe predstavljajo določeno tveganje in napor, zato jih zaposleni velikokrat vidijo kot nekaj, kar jih ogroža. Odpor proti spremembam je torej naraven in pričakovan, potrebno pa ga je znati minimalizirati in pomagati zaposlenim, da spremembe sprejmejo. S poznavanje psiholoških značilnosti čustvenih faz, s katerimi se sooča posameznik ob spremembah, je to veliko lažje in tudi bolj učinkovito.

Govorili bomo o naslednjih vsebinah:

 • zaželene in nezaželene spremembe,
 • vpeljevanje sprememb,
 • osnovne zakonitosti spreminjanja posameznika in skupine,
 • čustven odziv posameznika na spremembo: faza imobilizacija, faza zavračanja realnosti, faza frustracije, faza poslavljanja, faza sprejemanja spremembe in graditev nove identitete,
 • zastoji in težave posameznikov na posameznih nivojih,
 • kako lahko vplivamo na hitrejše sprejemanje sprememb pri sodelavcih,
 • ustrezne intervencije vodje v posameznih fazah,
 • ustrezna dinamika vpeljevanja sprememb,
 • učinkovita komunikacija ob predvidenih spremembah.​

5.   modul

KRIZNE SITUACIJE – KAKO RAVNATI, KOMUNICIRATI V NJIH IN JIH REŠEVATI?

Krizne situacije se načeloma redko pojavijo na našem »jedilniku« in vendar jih dober menedžer, vodja in drugi zaposleni morajo znati reševati! Kako reagirati v krizni situaciji? Kaj storiti, ko se vse oči obrnejo v nas, ko zavlada panika in ko nam stvari uhajajo iz rok? Krizne situacije sodijo med najbolj neprijetna doživetja. Ko je tveganje veliko in ko vsaka napačna odločitev lahko predstavlja neljube posledice, moramo ohraniti trezno glavo in mirne živce, poleg tega pa pomiriti še druge okoli nas. To je seveda izjemno zahtevna naloga.

Pri tem nam lahko pomagajo naslednja znanja:

 • včasih se zgodi, da nek dogodek zaznamo kot krizno situacijo, čeprav to ni – kdaj torej resnično gre za krizno situacijo,
 • preden se lotimo reševanja krizne situacije, jo moramo jasno razumeti in jo sprejeti,
 • kako se odzvati na zelo razburjene sodelavce in kako jih voditi,
 • tudi skrb zase je pri reševanju kriznih situacij izjemnega pomena,
 • zakaj je ključno ohraniti ustrezno psihološko distanco,
 • kateri so najbolj primerni načini komuniciranja v kriznih situacijah,
 • ali v kriznih situacijah moramo biti ali ne smemo biti empatični,
 • za uspešno reševanje krizne situacije potrebujemo usklajeno delovanje na dveh ravneh – na odnosni in na vsebinski ravni.

​PREDAVATELJI

Kdaj
Jeseni, po dogovoru, ko bo dovolj povpraševanja
Kje
V poslovnih prostorih O. K. Consulting na Celovški cesti 291 v Ljubljani
Cena
1.290,00 EUR + DDV. Posamezen modul: 295,00 EUR + DDV.