Učinkovito upravljanje in vpeljevanje željenih sprememb

Enodnevna delavnica

UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VPELJEVANJE ŽELENIH SPREMEMB

Za spremembe pravimo, da so edina stalnica v življenju. In spreminjanje je navadno eden od prvih pogojev za uspešno delovanje podjetij in organizacij "na dolgi rok". Zato je za vodje zelo pomembno, da znajo uspešno vpeljevati spremembe. V človeški naravi je upiranje spremembam povsem naravno. Spremembe predstavljajo določeno tveganje in napor, zato jih zaposleni velikokrat vidijo kot nekaj, kar jih ogroža. Odpor proti spremembam je torej naraven in pričakovan, potrebno pa ga je znati minimalizirati in pomagati zaposlenim, da spremembe sprejmejo. S poznavanje psiholoških značilnosti - čustvenih faz, s katerimi se sooča posameznik ob spremembah, je to veliko lažje in tudi bolj učinkovito.

Govorili bomo o naslednjih vsebinah:

-         zaželene in nezaželene spremembe,

-         vpeljevanje sprememb,

-         osnovne zakonitosti spreminjanja posameznika in skupine,

-         čustven odziv posameznika na spremembo:

            1. faza imobilizacije

            2. faza zavračanja realnosti

            3. faza frustracije

            4. faza poslavljanja

            5. faza sprejemanja spremembe in graditev nove identitete,

-         zastoji in težave posameznikov na posameznih nivojih,

-         kako lahko vplivamo na hitrejše sprejemanje sprememb pri sodelavcih,

-         ustrezne intervencije vodje v posameznih fazah,

-         ustrezna dinamika vpeljevanja sprememb,

-         učinkovita komunikacija ob predvidenih spremembah.

Delavnico vodi Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psih.