Veščine uspešnega pogajanja

Enodnevna delavnica

VEŠČINE USPEŠNEGA POGAJANJA

(s sodelavci, poslovnimi partnerji in v zasebnem življenju)

Pogajamo se tako v poslovnem svetu kot tudi v zasebnem življenju. Zato je znati pogajati se veščina, ki nam koristi vse življenje. Danes novi koncept pogajanj temelji na strategiji partnerstva. Gre za novo filozofijo razvijanja odnosov med vključenimi strankami, ki imajo različne želje in cilje. Gre za sodelovanje in skupno odgovornost za urejanje določenih odnosov. To je posebna oblika »dobim - dobim« strategije, ki upošteva predvsem dolgoročne interese in cilje obeh pogajalskih strani. Pogajanja so vedno uspešna takrat, ko sta obe strani zadovoljni z izidom.

Spoznajte nov (win-win) način pogajanj skozi naslednje vsebine:

-         opredelitev pogajanj – kaj je in kaj ni pogajanje,

-         cilji in nameni pogajanj v poslovnem svetu,

-         v kakšnih okoliščinah se je smiselno pogajati,

-         pozicijska pogajanja (distributivna metoda) in Harvardska pogajalska metoda (integrativna metoda),

-         osnovne pogajalske pozicije – kako je smiselno začeti in kako končati pogajanja,

-         kaj moramo narediti, preden se začnemo pogajati – priprave na pogajanja,

-         napačne strategije v izvajanju pogajanja,

-         vpliv socialne moči profesionalcev na izid pogajanj,

-         posamezne faze v procesu pogajanja,

-         vloga komunikacije v pogajanjih,

-         vloga čustev v pogajanjih,

-         so pogajanja lahko stresna in kako s stresom v pogajanjih,

-         BATNA v pogajanju – strategija izhoda v sili,

-         osnove strategije in taktike pogajanja ter izbor prave strategije v posameznih situacijah.

Delavnico vodi Željko Ćurić, dr. med.