Popeljite organizacijo v uspešno transformacijo.

Transformacija organizacijske kulture

»Že od nekdaj se pri nas tako dela,« je argument, ki dandanes preprosto nima več veljave. Zaposleni odhajajo, nove je težko dobiti, konkurenca vznika, kjer smo jo najmanj pričakovali. Poslovni svet, trg dela in ponudba storitev se hitro spreminja; in podjetja, ki želijo obstati, se morajo spreminjati skupaj z njimi.

To pa ni preprosto – sprememba organizacijske kulture, ki je v ozadju vseh procesov v podjetju, zahteva globoko transformacijo v miselnosti zaposlenih, spremembe v organizaciji procesa dela, načinov vodenja in komunikacije.

Mi vas lahko v tem procesu usmerjamo in podpiramo, da boste prešli krize in ovire na poti v drugačno, trajno prihodnost.

Strateško načrtovanje

Včasih je bilo za podjetje najpomembnejše vprašanje, kaj dela. Temu je sledilo vprašanje, kako to dela. Novi generaciji strank postaja bolj pomembno vprašanje: »Čemu?« Svoj denar želijo vlagati v nekaj, v kar lahko verjamejo.

Če sodobno podjetje nima odgovorov na ta vprašanja, s tem zamuja priložnost, da ustvari skupnost dolgoročno zvestih strank, in tvega, da trenutne stranke v vsakem trenutku pobere hitrejša, cenejša ali boljša konkurenca.

Pomagamo vam zgraditi novo zgodbo za prihodnost. Skupaj z vami oblikujemo vizijo, vrednote, poslanstvo, strategijo, cilje in kompetence.

Raziskave

Zanesljivo lahko spreminjamo le stvari, ki jih lahko izmerimo. Psihologi se na področju organizacij že vrsto let ukvarjamo z merjenjem:

  • organizacijske kulture,
  • organizacijske klime,
  • zavzetosti zaposlenih.

Izdelava modernega sistema nagrajevanja

V večini podjetij so plače najvišja postavka odhodka v bilanci. In če večino precej nižjih odhodkov na ravni podjetja poskušamo optimizirati, se plače najpogosteje obravnava kot fiksni odhodek.

Če plače obravnavamo kot strošek, ga poskušamo v času krize ali prehodnega obdobja upada rasti zmanjšati in na ta način utegnemo izgubiti najboljše sodelavce. Če pa plače vidimo kot investicijo, stremimo k temu, da investicijo optimiziramo: da za naš vložek dobimo kar najvišjo dodano vrednost.

Izkušnje kažejo, da se vložek v variabilno nagrajevanje zaposlenih povrne kar štirikratno!

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt

Izjave

Predavatelj ne podaja receptov, prikaže pa možnosti, kako izbrati pravo pot, kar prepusti posamezniku.

doc. dr. Tonka Poplas Susič
Strokovna vodja ZD
Zdravstveni dom Ljubljana

Sandija Kofola odlikuje strokovnost, sposobnost ”aktivacije” udeležencev ter humor, ki je sprostil ozračje v katerem je potekalo izobraževanje.

Nataša Plemenitaš
Direktorica kadrovske službe
Pro plus

Pri udeležencih je predavatelju uspelo prek timske naloge ozavestiti njihove lastne stile vodenja, sprejemanje drugačnosti sodelavcev v timu in pomembnost sodelovanja.

Tanja Kavran
Izvršna direktorica
Društvo za marketing Slovenije

Predavatelj svoje strokovno znanje uspešno prenaša v rešitev problema z usmerjanjem sogovornika do novih spoznanj ali rešitvev.

Bojan Vernig
Generalni direktor
TPV Johnson controls

Individualen coaching za izboljšanje veščin poslovnega komuniciranja.

Danilo Križe
Vodja prodaje za Slovenijo in Avstrijo
Pfeifer & Langen d.o.o.