Smela pot za podjetja

Programi Smela pot vam pomagajo ustvariti inovativno poslovno okolje, v katerem se ljudje počutijo varno, hkrati pa zares živo, in v katerem prispevajo svoje najdrznejše ideje ter prevzemajo odgovornost za njihovo izvedbo.

Smela pot

Slovenci kot majhen narod smo bili vzgojeni v previdne, tihe in delavne posameznike. Podjetja, ki so uspevala, so bila podjetja polna pridnih, ubogljivih in predvidljivih ljudi. Današnji svet pa zahteva nekaj novega in drugačnega – drzne, odporne in ustvarjalne duhove, ki prispevajo več kot zgolj “delavno ročico”.

Programi Smela pot vam pomagajo ustvariti inovativno poslovno okolje, v katerem se ljudje počutijo varno, hkrati pa zares živo, prispevajo svoje najdrznejše ideje in prevzemajo odgovornost za njihovo izvedbo, so odporni na neizogibne padce in neuspehe, ter so se pripravljeni soočiti s težkimi situacijami tako, da ohranijo svojo integriteto in integriteto podjetja.

V programih Smela pot razvijamo vodje in zaposlene, ki:

 • imajo visoko moč vpliva na svoje sodelavce,
 • si drznejo predstaviti in aktivno uveljavljati svoje ideje,
 • so polno zavzeti in uresničujejo cilje organizacije,
 • upravljajo s svojimi čustvi tako, da jih mobilizirajo za akcijo,
 • uspešno sprejemajo težke odločitve in postavljajo meje,
 • skrbijo za svoje sodelavce, da ti prispevajo kar največ,
 • vodijo tudi neprijetne in težke pogovore,
 • spodbujajo prevzemanje odgovornosti in tveganja,
 • navdihujejo sodelavce za pogumna dejanja,
 • se zavedajo prepleta osebnega in profesionalnega razvoja.

Delavnice, ki jih izvajamo znotraj podjetja, so še posebno učinkovite zato, ker hkrati z osvajanjem novih znanj, veščin in pristopov sproti ustvarjamo drugačno poslovno okolje in kulturo, v kateri delujejo zaposleni. Ponudimo jim skupen jezik in nove načine delovanja, ki jih lahko takoj uporabijo drug z drugim. Tako lahko drug drugega podpirajo v teh spremembah in kulturo razširijo tudi na sodelavce, kimorda niso imeli priložnosti, da bi sodelovali v programih.

Osnove programa

Programi Smela pot gradijo na štirih stebrih drznega vodenja:

 • ranljivost in pogum: soočanje s tveganji, negotovostjo, čustveno izpostavljenostjo,
 • jasnost vrednot in integriteta: identifikacija in uresničevanje vrednot in prepričanj, ki so nam najpomembnejša,
 • zaupanje: poglabljanje profesionalnih odnosov v timih na osnovi sedmih elementov zaupanja,
 • odpornost in soočanje z neuspehi: učenje iz neuspehov in napak, rast po neogibnih padcih, ovirah in razočaranjih.

Programi Smela pot za podjetja

 1. Drzni timi
 2. Pogum v vodenju: vstopite v areno in uresničite svojo vizijo
 3. Težki časi: po padcih vstanite še močnejši
 4. Vodenje težkih pogovorov: ohranite trdno hrbtenico in mehak pristop
 5. Zaupanje: ustvarite varno okolje, v katerem lahko ljudje prispevajo kar največ
Vprašajte nas

1. Drzni timi

Program je vabilo za vstop v novo poslovno areno s pogumom in samozaupanjem.

Vodje in zaposleni z udeležbo na tem programu:

 • Postanejo pogumnejši in si dovolijo, da se izpostavijo.
 • Samozavestno izražajo svoje ideje in predloge.
 • Povečajo svojo moč vpliva na sodelavce in poslovne partnerje.
 • Upravljajo s svojo ranljivostjo, namesto da jo zanikajo.
 • Ohranjajo svojo integriteto in integriteto podjetja z udejanjanjem vrednot.
 • Poglabljajo empatijo in sočutje v odnosu do sebe in drugih.
 • Uspešno gradijo zaupanje in povečujejo svojo avtoriteto.
 • Osvojijo proces vzpona po padcu in krepijo odpornost na na ovire, neuspehe in negotovost.
 • Razjasnijo in začnejo udejanjati svojo vizijo znotraj podjetja.

ISKANJE ARENE: Pogum, vrednote in ranljivost

“Ranljivost slišimo kot resnico in čutimo kot pogum.” Brené Brown

Kje ostajamo majhni in neopazni, da se izognemo kritičnemu očesu neimenovanega občinstva? Na katerih področjih v življenju in v vodenju se ne izpostavljamo, ker ne želimo tvegati neuspeha in obsojanja drugih?

Prvo srečanje je namenjeno definiciji arene, v katero še nismo vstopili, in začetku odkrivanja vsega, kar nas zadržuje pred njenimi vrati, hkrati pa vsega tistega, zaradi česar si želimo vanjo vstopiti.

PRED VRATI ARENE: Preseganje ovir z empatijo in samosočutjem

“Ne moremo se izogniti negotovosti, tveganju in čustveni izpostavljenosti, ki je vtkana v naše vsakdanje izkušnje. Življenje je ranljivo.”  Brené Brown

Kakšni občutki nas preplavijo pred vrati arene? Katere glasove slišimo v svoji glavi in čigavega obsojanja se bojimo? V tem sklopu se bomo srečali z notranjimi in zunanjimi kritiki, ter raziskali svoje doživljanje neprijetnih čustev, povezanih z izpostavljenostjo – sram, krivda, zadrega in ponižanje. Ozavestili bomo njihove sprožilce, vzorce doživljanja in oblikovali strategije za soočanje z njimi. Posebej se bomo posvetili empatiji in samo-sočutju kot ključnima elementoma čustvene odpornosti.

ZAUPANJE: Gradnja odnosa zaupanja

“Zaupanje gradimo v zelo majhnih trenutkih.”  Brené Brown

Zaupanje je ključni element sodobnega vodenja. Samo vodja, ki mu zaposleni zaupajo, se lahko zanese na svojo socialno avtoriteto; ljudje mu sledijo, ker mu želijo slediti in ne zato, ker mu morajo.

Zaupanje ni samo čustvo; zaupanje je odnos, ki temelji na vzajemnosti. Zaupanje je beseda, ki ima veliko težo – en sam »Ne zaupam ti.« lahko naredi odnosu veliko škodo. Obenem pa pogosto ne znamo definirati, kaj je tisto, zaradi česar nekomu (ne) zaupamo. Tretje srečanje bomo zato posvetili spoznavanju elementov zaupanja ter konkretnih vedenj, ki prispevajo k izgradnji kakovostnega zaupnega odnosa.

AVTOR SVOJE ZGODBE: Uresničevanje poslanstva

»Samo če vzameš zgodbo za svojo, lahko napišeš njen konec.« Brené Brown

Sodoben vodja navdihuje svoje ljudi in jih povabi v zgodbo, ki jo piše. Za to je pomembno, da zgodbo organizacije vzame za svojo, hkrati pa ne pozabi, da je avtor svoje lastne življenjske zgodbe. Vsaka zgodba ima svoje vzpone in padce – in edino zagotovilo, ko vstopimo v areno, je, da bomo (tudi) neuspešni.

Zaključni sklop bo posvečen ustvarjanju zgodbe, kakršno želimo zaživeti kot vodje. Nobena zanimiva zgodba ni brez preizkušenj – zato bo poudarek na procesu soočanja z izzivi in vstajanja po padcih. Sodoben vodja si ustvari vizijo, ki nas vleče naprej tudi, ko je težko.

2. Pogum v vodenju

Vzgajajte vodje, ki jim ljudje sledijo.

"Naš najgljoblji strah ni, da smo pomanjkljivi in nezadostni. Naš najgloblji strah je, da smo neizmerno močni. Naša svetloba je tista, ki nas straši, ne naša tema." Marianne Willamson

Sledimo osebi, ki nas navdihuje. Navdihuje pa lahko samo tisti, ki je tudi sam navdahnjen. Ko živimo in vodimo skladno s tem, kar smo in v kar verjamemo, smo navdih sebi in drugim. Vodje in zaposleni s to delavnico pridobijo večjo moč vpliva na svoje sodelavce, stranke in poslovne partnerje.

Z udeležbo na tem programu zaposleni:

 • Postanejo pogumnejši in si dovolijo, da se izpostavijo.
 • Samozavestno izražajo svoje ideje in predloge.
 • Povečajo svojo moč vpliva na sodelavce in poslovne partnerje.
 • Upravljajo s svojo ranljivostjo, namesto da jo zanikajo.
 • Ohranjajo svojo integriteto in integriteto podjetja z udejanjanjem vrednot.
 • Krepijo odpornost na ovire, neuspehe in negotovost.
 • Navdihujejo svoje sodelavce in spodbujajo globoko zavzetost.

3. Težki časi

Presegajte ovire in se po padcih poberite močnejši.

"Resnica je, da padci bolijo. Izziv je, da ostanemo pogumni in ponovno vstanemo." Brené Brown

Če bomo dovolj pogosto dovolj pogumni, je edina gotovost ta, da bomo kdaj pa kdaj neuspešni. Na poti bomo srečali ovire, ki jih bo težko premostiti, včasih bomo morali spremeniti svoje odločitve zaradi nepredvidljivih sprememb v okolju, ali pa bo naš projekt ali ideja celo popolnoma propadla. To so situacije, ki so stresne, čustveno, kognitivno in telesno naporne. Vendar je ključna razlika med dolgoročno uspešnimi ljudmi in tistimi, ki ostanejo majhni, ta, da uspešni ljudje zdržijo z bolečino padca, se iz njega nečesa naučijo in se opremljeni z novo izkušnjo ponovno podajo v areno.

Z udeležbo na tem programu bodo zaposleni:

 • Skozi ovire in neuspehe krepili upanje in moč za doseganje ciljev.
 • Izboljšali svojo toleranco za tveganje, negotovost in čustveno izpostavljenost, ki je v areni neizogibna.
 • Okrepili svoje vrednote in jih povezali z vrednotami podjetja.
 • Neprijetna čustva v težkih situacijah uporabili, ne pa jih zanikali.
 • Sprejemali drzne odločitve in upravljali s tveganji.
 • Prevzeli odgovornost za svoja dejanja in uresničevanje svoje vizije.
 • Tudi ob preprekah ostali zavzeti za skupno vizijo.

4. Vodenje težkih pogovorov

Vzpostavite kulturo pogovorov, ki se bi jim vsi najraje izognili.

"Če pričakujemo resnično učenje, kritično mišljenje in spremembe, bi nelagodje moralo biti normalen del procesa." Brené Brown

Težki pogovori so neprijetni, vendar za odlično delovanje tima nujno potrebni. Naj gre za sporočanje slabih novic, podajanje kritike, razčiščevanje odnosov, obravnavanje reklamacij, ali odpiranje konflikta o pomembni temi, v teh pogovorih nihče ne uživa in vsi bi se jim najraje izognili. V teh situacijah smo vsi ranljivi, ne počutimo se varno in se želimo zaščititi pred obtožbami, krivico in bolečino. Vendar pa so v uspešnem poslovnem delovanju ti pogovori neizogibni – in zato je ključno, da se zaposleni naučijo takšne pogovore usmerjati ter zdržati v njihovi neprijetnosti. Ni težko sodelovati, ko gre vse gladko. Stabilnost uspešnega tima je pogosto odvisna od tega, kako se sooča s težkimi situacijami.

Z udeležbo na tem programu bodo zaposleni:

 • Izboljšajo svojo toleranco za tveganje, negotovost in čustveno izpostavljenost, ki je del težkih pogovorov.
 • Povečajo svojo sposobnost jasnega in odločnega komuniciranja.
 • Pridobijo večje zaupanje zaposlenih in sodelavcev.
 • Integrirajo upravljanje z odnosi z reševanjem problemov.
 • Uspešno upravljajo s konflikti, težkimi situacijami in težavnimi sodelavci.
 • Povečajo moč vplivanja na svoje sodelavce.
 • Učinkovito uvajamo potrebne spremembe.
 • Spodbujajo odgovornost in zanesljivost pri sodelavcih.

5. Kultura zaupanja

Ustvarite poslovno okolje, v katerem lahko ljudje prispevajo največ.

"Zaupanje je lepilo življenja. Je najbolj ključni element učinkovite komunikacije. Zaupanje je temeljni princip, ki zaobjema vse odnose." Stephen Covey

V tradicionalni organizacijski kulturi velja, da je ljudi potrebno kontrolirati. Nadzor je tisti, ki zagotavlja kakovostno delo. V timu pa ni hierarjihe, ni nadzora – skupno delo temelji na medsebojnem zaupanju. Seveda s tem tvegamo, da bomo sem ter tja razočarani in vsak tim, ki deluje, se bo soočil tudi z razočaranji, konflikti in napakami. V timu te dogodke lahko ubesedimo in izkoristimo za poglaljanje zaupanja; če pa zamudimo te priložnosti,  znižujemo zavzetost poštenih in motiviranih zaposlenih, povečujemo strah, sram in nezadovoljstvo in s tem onemogočamo ustvarjalnost, integriteto, spremembe in medsebojno sodelovanje.

Z udeležbo na tem programu zaposleni:

 • Ozavestijo škodljive posledice kulture, ki temelji na nezaupanju.
 • Se naučijo opaziti znake in simptome nezaupanja in jih odpravljati.
 • Spoznajo jasne kriterije odločanja o tem, komu zaupati in komu ne.
 • Spoznajo sedem elementov zaupanja ter oprijemljive korake, kako zaupanje poglobiti.
 • Identificirajo vedenja, ki podpirajo kulturo zaupanja, ter tista, ki jo spodkopavajo.
 • Ozavestijo, kaj lahko naredijo, da zgradijo zaupanje svojih zaposlenih in s tem povišajo svojo socialno moč kot vodja.

Vprašajte nas

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt