Smela pot

Kako naj bi vodili druge, če se izogibamo tveganju, negotovosti in izpostavljenosti? Previdnost, nevidnost in pridnost so vrednote preteklosti. Vstopite v areno. Postanite drzni vodja!

Smela pot

Slovenci smo majhen narod majhnih ljudi. Majhen narod, ki se je v boju za preživetje naučil skloniti glavo, se prilagoditi razmeram in svoje cilje doseči pod radarjem oblasti.

"Ne izpostavljaj se!" je pravilo, ki je v tem okolju bilo nujno za preživetje - glave, ki so štrlele iz množice, so bile v nenehni nevarnosti. Vzgajali so nas v pridne in skromne delavce, ki se spretno izogibajo pogledu vodstva in počasi ter zanesljivo plezajo po družbeni lestvici. Koliko so danes ta pravila še funkcionalna, če želimo ostati konkurenčni v novi poslovni realnosti?

V programih Smela pot razvijamo vodje, ki:

 • imajo visoko moč vpliva na svoje sodelavce,
 • si drznejo predstaviti in aktivno uveljavljati svoje ideje,
 • so polno zavzeti in uresničujejo cilje organizacije,
 • upravljajo s svojimi čustvi tako, da jih mobilizirajo za akcijo,
 • uspešno sprejemajo težke odločitve in postavljajo meje,
 • skrbijo za svoje zaposlene, da ti prispevajo kar največ,
 • vodijo tudi neprijetne in težke pogovore,
 • spodbujajo prevzemanje odgovornosti in tveganja,
 • navdihujejo sodelavce za pogumna dejanja,
 • se zavedajo prepleta osebnega in profesionalnega razvoja.

Programi Smela pot gradijo na štirih stebrih drznega vodenja:

 • ranljivost in pogum: soočanje s tveganji, negotovostjo, čustveno izpostavljenostjo,
 • jasnost vrednot in integriteta: identifikacija in uresničevanje vrednot in prepričanj, ki so nam najpomembnejša,
 • zaupanje: poglabljanje profesionalnih odnosov v timih na osnovi sedmih elementov zaupanja,
 • odpornost in soočanje z neuspehi: učenje iz neuspehov in napak, rast po neogibnih padcih, ovirah in razočaranjih.

Programi Smela pot za posameznike

 1. Drzni vodja
 2. Pogum v vodenju: vstopite v areno in uresničite svojo vizijo
 3. Težki časi: po padcih vstanite še močnejši
 4. Vodenje težkih pogovorov: ohranite trdno hrbtenico in mehak pristop
Vprašajte nas

1. Drzni vodja

Program za vse, ki želite vstopiti v novo poslovno areno s pogumom in samozaupanjem.

Z udeležbo na tem programu:

 • Postanemo pogumnejši in si dovolimo, da se izpostavimo.
 • Samozavestno izražamo svoje ideje in predloge.
 • Povečamo svojo moč vpliva na svoje sodelavce in poslovne partnerje.
 • Upravljamo s svojo ranljivostjo, namesto da jo zanikamo.
 • Ohranjamo svojo integriteto z udejanjanjem vrednot.
 • Poglabljamo empatijo in sočutje v odnosu do sebe in drugih.
 • Uspešno gradimo zaupanje in povečujemo svojo avtoriteto.
 • Osvojimo proces vzpona po padcu in krepimo odpornost na na ovire, neuspehe in negotovost.
 • Razjasnimo in začnemo udejanjati svojo vizijo ter napišemo svojo zgodbo.

ISKANJE ARENE: Pogum, vrednote in ranljivost

“Ranljivost slišimo kot resnico in čutimo kot pogum.” Brené Brown

Kje ostajamo majhni in neopazni, da se izognemo kritičnemu očesu neimenovanega občinstva? Na katerih področjih v življenju in v vodenju se ne izpostavljamo, ker ne želimo tvegati neuspeha in obsojanja drugih?

Prvo srečanje je namenjeno definiciji arene, v katero še nismo vstopili, in začetku odkrivanja vsega, kar nas zadržuje pred njenimi vrati, hkrati pa vsega tistega, zaradi česar si želimo vanjo vstopiti.

PRED VRATI ARENE: Preseganje ovir z empatijo in samosočutjem

“Ne moremo se izogniti negotovosti, tveganju in čustveni izpostavljenosti, ki je vtkana v naše vsakdanje izkušnje. Življenje je ranljivo.”  Brené Brown

Kakšni občutki nas preplavijo pred vrati arene? Katere glasove slišimo v svoji glavi in čigavega obsojanja se bojimo? V tem sklopu se bomo srečali z notranjimi in zunanjimi kritiki, ter raziskali svoje doživljanje neprijetnih čustev, povezanih z izpostavljenostjo – sram, krivda, zadrega in ponižanje. Ozavestili bomo njihove sprožilce, vzorce doživljanja in oblikovali strategije za soočanje z njimi. Posebej se bomo posvetili empatiji in samo-sočutju kot ključnima elementoma čustvene odpornosti.

ZAUPANJE: Gradnja odnosa zaupanja

“Zaupanje gradimo v zelo majhnih trenutkih.”  Brené Brown

Zaupanje je ključni element sodobnega vodenja. Samo vodja, ki mu zaposleni zaupajo, se lahko zanese na svojo socialno avtoriteto; ljudje mu sledijo, ker mu želijo slediti in ne zato, ker mu morajo.

Zaupanje ni samo čustvo; zaupanje je odnos, ki temelji na vzajemnosti. Zaupanje je beseda, ki ima veliko težo – en sam »Ne zaupam ti.« lahko naredi odnosu veliko škodo. Obenem pa pogosto ne znamo definirati, kaj je tisto, zaradi česar nekomu (ne) zaupamo. Tretje srečanje bomo zato posvetili spoznavanju elementov zaupanja ter konkretnih vedenj, ki prispevajo k izgradnji kakovostnega zaupnega odnosa.

AVTOR SVOJE ZGODBE: Uresničevanje poslanstva

»Samo če vzameš zgodbo za svojo, lahko napišeš njen konec.« Brené Brown

Sodoben vodja navdihuje svoje ljudi in jih povabi v zgodbo, ki jo piše. Za to je pomembno, da zgodbo organizacije vzame za svojo, hkrati pa ne pozabi, da je avtor svoje lastne življenjske zgodbe. Vsaka zgodba ima svoje vzpone in padce – in edino zagotovilo, ko vstopimo v areno, je, da bomo (tudi) neuspešni.

Zaključni sklop bo posvečen ustvarjanju zgodbe, kakršno želimo zaživeti kot vodje. Nobena zanimiva zgodba ni brez preizkušenj – zato bo poudarek na procesu soočanja z izzivi in vstajanja po padcih. Sodoben vodja si ustvari vizijo, ki nas vleče naprej tudi, ko je težko.

2. Pogum v vodenju

Postanite vodja, ki mu ljudje sledijo.

"Naš najgljoblji strah ni, da smo pomanjkljivi in nezadostni. Naš najgloblji strah je, da smo neizmerno močni. Naša svetloba je tista, ki nas straši, ne naša tema." Marianne Willamson

Sledimo osebi, ki nas navdihuje. Navdihuje pa lahko samo tisti, ki je tudi sam navdahnjen. Ko živimo in vodimo skladno s tem, kar smo in v kar verjamemo, smo navdih sebi in drugim. S tem boste imeli večjo moč vpliva na svoje sodelavce, stranke in poslovne partnerje.

Z udeležbo na tem programu:

 • Postanemo pogumnejši in si dovolimo, da se izpostavimo.
 • Samozavestno izražamo svoje ideje in predloge.
 • Povečamo svojo moč vpliva na svoje sodelavce in poslovne partnerje.
 • Upravljamo s svojo ranljivostjo, namesto da jo zanikamo.
 • Ohranjamo svojo integriteto z udejanjanjem vrednot.
 • Krepimo odpornost na ovire, neuspehe in negotovost.
 • Navdihujemo svoje sodelavce in spodbujamo globoko zavzetost.

3. Težki časi

Presegajte ovire in se po padcih poberite močnejši

"Resnica je, da padci bolijo. Izziv je, da ostanemo pogumni in ponovno vstanemo." Brené Brown

Če bomo dovolj pogosto dovolj pogumni, je edina gotovost ta, da bomo kdaj pa kdaj neuspešni. Na poti bomo srečali ovire, ki jih bo težko premostiti, včasih bomo morali spremeniti svoje odločitve zaradi nepredvidljivih sprememb v okolju, ali pa bo naš projekt ali ideja celo popolnoma propadla. To so situacije, ki so stresne, čustveno, kognitivno in telesno naporne. Vendar je ključna razlika med dolgoročno uspešnimi ljudmi in tistimi, ki ostanejo majhni, ta, da uspešni ljudje zdržijo z bolečino padca, se iz njega nečesa naučijo in se opremljeni z novo izkušnjo ponovno podajo v areno.

Zaka je vredno?

 • Skozi ovire in neuspehe krepimo upanje in moč za doseganje ciljev.
 • Izboljšamo svojo toleranco za tveganje, negotovost in čustveno izpostavljenost, ki je v areni neizogibna.
 • Okrepimo svoje vrednote, ki nam dajejo moč, ko smo na tleh.
 • Neprijetna čustva v težkih situacijah uporabimo, ne pa jih zanikamo.
 • Sprejemamo drzne odločitve in upravljamo s tveganji.
 • Prevzamemo odgovornost za svojo zgodbo in napišemo njen konec.
 • Navdihujemo tim, da tudi ob preprekah ostane zavzet za skupno vizijo.

4. Vodenje težkih pogovorov

Ostanite trdni in vljudni, odločni in sočutni v pogovorih, ki bi se jim vsi najraje izognili.

"Če pričakujemo resnično učenje, kritično mišljenje in spremembe, bi nelagodje moralo biti normalen del procesa." Brené Brown

Težki pogovori so neprijetni. Naj gre za sporočanje slabih novic, podajanje kritike, razčiščevanje odnosov, obravnavanje reklamacij, ali odpiranje konflikta o pomembni temi, v teh pogovorih nihče ne uživa in vsi bi se jim najraje izognili. V teh situacijah smo vsi ranljivi, ne počutimo se varno in se želimo zaščititi pred obtožbami, krivico in bolečino. Vendar pa so v vodenju ti pogovori neizogibni – in zato je ključno, da se vodja nauči takšne pogovore usmerjati ter zdržati v njihovi neprijetnosti. Ni težko voditi, ko gre vse gladko. Stabilnost avtoritete vodje je pogosto odvisna od tega, kako se sooča s težkimi situacijami.

Zakaj je vredno?

 • Izboljšamo svojo toleranco za tveganje, negotovost in čustveno izpostavljenost, ki je del težkih pogovorov.
 • Povečamo svojo sposobnost jasnega in odločnega komuniciranja.
 • Pridobimo večje zaupanje zaposlenih in sodelavcev.
 • Integriramo upravljanje z odnosi z reševanjem problemov.
 • Uspešno upravljamo s konflikti, težkimi situacijami in težavnimi sodelavci.
 • Povečamo moč vplivanja na svoje sodelavce.
 • Učinkovito uvajamo potrebne spremembe.
 • Spodbujamo odgovornost in zanesljivost pri sodelavcih.

Vprašajte nas

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt