Prave ljudi na prava mesta

Psihološko testiranje

Preden uvajamo ukrepe, moramo izmeriti in ugotoviti, kaj točno bodo naši ukrepi in reorganizacije povzročili. Psihološka testiranja uporabljamo v namen izbire ključnih zaposlenih, kadrovskih postopkov, kariernega svetovanja, osebnostne rasti, psihološkega svetovanja posameznikom in coachinga. So temelj učinkovitega, znanstveno podkrepljenega spoznavanja ljudi.

Kadrovanje in kadrovski postopki

Izbira novih sodelavcev je lahko težavno delo, polno skritih problemov in faktorjev, ki lahko pomembno vplivajo na učinkovitost in primernost novega zaposlenega.

S pomočjo znanstveno podkrepljenega psihološkega testiranja posameznikovo psihološko delovanje razdelimo na množino faktorjev in jih izmerimo. Na osnovi pridobljenih podatkov vam svetujemo o najboljši možni izbiri glede na ponujeno delovno mesto.

Kompetenčni profili

Uvedba modela kompetenčnih profilov presega klasično sistematizacijo delovnih mest in prispeva k večji učinkovitosti in transparentnosti na različnih ravneh kadrovskega menedžmenta: pri načrtovanju, usposabljanju in prestrukturiranju zaposlenih kot tudi pri selekciji in napredovanju.
Z opredelitvijo ključnih kompetenc imajo tako zaposleni kot tudi vodje bolj jasno sliko o tem, kaj se od zaposlenih pričakuje, s tem pa so tudi rezultati dela lahko boljši.

Assessment zaposlenih

V assessment centru (centru za ocenjevanje) preverjamo vodstvene potenciale in odkrivamo mlade talente. Kompetence oziroma veščine ocenjujemo na osnovi izvajanja praktičnih vaj.

Razvojni letni razgovori

Kako zagotoviti, da bo vizijo in skupne cilje, poznal in k uresničevanju aktivno prispeval vsak zaposleni v podjetju? Eno izmed učinkovitih orodij so razvojni letni pogovori (RLP), kjer vsak vodja s svojimi sodelavci opravi razvojni pogovor enkrat do dvakrat letno in redno spremlja izvajanje začrtanega.

Mentorstvo in uvajanje novozaposlenih

Izkoristite bogat potencial vaših zaposlenih in dajte nov zagon internemu prenosu znanja! Naši svetovalci bodo skupaj z vami izdelali vašim potrebam prilagojen sistem uvajanja novo zaposlenih ali mentorstva. Skupaj bomo izdelali tudi program usposabljanja mentorjev oziroma izvajalcev internega uvajanja novo zaposlenih.

Ocenjevanje zaposlenih po metodi 360°

»Kako lahko ugotovim kakšno mnenje imajo moji sodelavci, nadrejeni in podrejeni o kvaliteti mojega dela?«
Metoda 360-stopinjske povratne informacije je v svetu uveljavljeno orodje, ki vodji, pa tudi drugim zaposlenim, omogoča pridobitev pomembnih povratnih informacij o svojem delu.

Karierno svetovanje

Pri zaposlenih včasih začnemo opažati nezadovoljstvo čeprav so na razmeroma visokih in dobro plačanih položajih. Vedejo se nezainteresirano in opravljajo rutinsko delo, pri katerem se ne razvijajo. Vprašamo jih kaj želijo, ampak nam tega ne znajo ali ne želijo povedati. Včasih zaposleni potrebujejo temeljito menjavo karierne poti v okviru naše organizacije.
Pomagamo vam odkriti in bližje spoznati svoje zaposlene, njihove želje, vrednote in potenciale.

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt

Izjave

Predavatelj ne podaja receptov, prikaže pa možnosti, kako izbrati pravo pot, kar prepusti posamezniku.

doc. dr. Tonka Poplas Susič
Strokovna vodja ZD
Zdravstveni dom Ljubljana

Sandija Kofola odlikuje strokovnost, sposobnost ”aktivacije” udeležencev ter humor, ki je sprostil ozračje v katerem je potekalo izobraževanje.

Nataša Plemenitaš
Direktorica kadrovske službe
Pro plus

Pri udeležencih je predavatelju uspelo prek timske naloge ozavestiti njihove lastne stile vodenja, sprejemanje drugačnosti sodelavcev v timu in pomembnost sodelovanja.

Tanja Kavran
Izvršna direktorica
Društvo za marketing Slovenije

Predavatelj svoje strokovno znanje uspešno prenaša v rešitev problema z usmerjanjem sogovornika do novih spoznanj ali rešitvev.

Bojan Vernig
Generalni direktor
TPV Johnson controls

Individualen coaching za izboljšanje veščin poslovnega komuniciranja.

Danilo Križe
Vodja prodaje za Slovenijo in Avstrijo
Pfeifer & Langen d.o.o.