Mentorstvo in uvajanje novozaposlenih

Zzaposlitvijo ustreznega kandidata smo delo z novo zaposlenim šele pričeli. Vobdobju uvajanja so novo zaposleni manj učinkoviti, saj se intenzivno ukvarjajos prilagajanjem vaši organizacijski kulturi in spoznavanjem sodelavcev. To obdobje lahko skrajšamo z ustreznim učinkovitim sistemom njihovega uvajanja. Navadno zajema organizirano obliko intenzivnega spoznavanja organizacije, ki jo v srednjih in večjih podjetjih organizirajo za več na novo zaposlenih skupaj, ali pa uvajanje poteka kot individualni program intenzivnega usposabljanja.

 

Sistem uvajanja novo zaposlenih lahko kombiniramo tudi z mentorskim sistemom, ki zagotavlja kontinuirano usposabljanje že zaposlenih. Mentorstvo lahko uporabimokot enega od načinov vzgajanja naslednikov ključnih zaposlenih, kot obliko usposabljanja ali povečevanja fleksibilnosti zaposlenih za obvladovanje širšega spektra del znotraj organizacije.

 

Izkoristite bogat potencial vaših zaposlenih in dajte nov zagon internemu prenosu znanja!

Naši svetovalci bodo skupaj z vami izdelali vašim potrebam prilagojen sistem uvajanja novo zaposlenih ali mentorstva. Skupaj bomo izdelali tudi program usposabljanja mentorjev oziroma izvajalcev internega uvajanja novo zaposlenih.

Vprašajte nas

Izvedba v podjetju

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
contact