Ocenjevanje zaposlenih po metodi 360°

“Kako lahko ugotovim, kakšno mnenje imajo moji nadrejeni in podrejeni sodelavci o kvaliteti mojega dela?”

360° ocenjevanje

V postopek ocenjevanja so vključeni tisti, ki z ocenjevanim največ sodelujejo – sodelavci, nadrejeni, podrejeni, lahko tudi poslovni partnerji. Ocenjevani tako dobi celostno podobo o tem, kako njegovo vedenje na delovnem mestu doživljajo drugi in kako on sam. Iz rezultatov spozna, na katerih segmentih se precenjuje ali podcenjuje in ali ima realno sliko o sebi.

Ocenjevanemu rezultate osebno predstavimo in svetujemo na področju strokovnega razvoja. S tem dobi vpogled v slepo pego (razhajanja med samooceno in oceno drugih) ter konkretne predloge za izboljšanje svojega dela in svetovanje na področju osebnega razvoja.

Rezultati raziskave nam omogočajo tudi pripravo učinkovitega letnega načrta izobraževanj v podjetju ter za organizacijo coachinga posameznim vodjem.

Z našim sodelovanjem lahko v podjetje vpeljete proces ocenjevanja zaposlenih, ki je običajno temelj za karierno načrtovanje, načrtovanje izobraževanja, ciljno vodenje, projektno vodenje in seveda nagrajevanje zaposlenih.

Izvedba v podjetju

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
kontakt