Razvojni letni pogovori - RLP

V konkurenčno intenzivnem okolju se mora podjetje hitro odzivati na potrebe trga. Za učinkovit odziv in doseganje skupnih ciljev niso dovolj le redki zavzeti posamezniki, k skupnemu cilju v podjetju se morajo usmeriti vsi zaposleni.

Kako zagotoviti, da bo vizijo, skupne cilje, poznal in k uresničevanju aktivno prispeval vsak zaposleni v podjetju?

Eno izmed učinkovitih orodij so razvojni letni pogovori (RLP), kjer vsak vodja s svojimi sodelavci opravi razvojni pogovor enkrat do dvakrat letno in redno spremlja izvajanje začrtanega.

V konkurenčno intenzivnem okolju se mora podjetje hitro odzivati na potrebe trga. Za učinkovit odziv in doseganje skupnih ciljev niso dovolj le redki zavzeti posamezniki, k skupnemu cilju v podjetju se morajo usmeriti vsi zaposleni. Kako zagotoviti, da bo vizijo, skupne cilje, poznal in k uresničevanju aktivno prispeval vsak zaposleni v podjetju? Eno izmed učinkovitih orodij so razvojni letni pogovori (RLP), kjer vsak vodja s svojimi sodelavci opravi razvojni pogovor enkrat do dvakrat letno in redno spremlja izvajanje začrtanega.

Z RLP dosežemo več pomembnih strateških ciljev:

  • Vzpostavimo partnerski odnos med vodji in podjetjem,
  • Vzpostavimo partnerski odnos med vodji in zaposlenimi,
  • Usklajujemo vrednote zaposlenih z vrednotami podjetja,
  • Učinkovito načrtujemo razvoj kompetenc in karier zaposlenih,
  • Načrtujemo izobraževanja in usposabljanja na ravni podjetja.

Hkrati RLP omogoča tudi:

  • Identifikacijo vodstvenega potenciala in talentov v podjetju (iskanje in usposabljanje naslednikov ali namestnikov),
  • Proaktivno načrtovanje dolgoročne politike ohranjanja ključnih vodstvenih potencialov,
  • Oceno deleža aktivno zavzetih zaposlenih v podjetju,
  • Identifikacijo mladih talentov in potenciala ter s pomočjo pridobljenih informacij oblikovanje razvojne politike za mlade talente in politiko zadrževanja mladih talentov v podjetju,
  • Oceno možnosti za morebitnofluktuacijo, kar nam omogoča pravočasno ukrepanje.

Za učinkovito izvajanje razvojnih pogovorov morajo biti vodje dobro usposobljeni, saj se ti pogovori hitro lahko sprevržejo v »jamranje«, »teženje«, obtoževanje, iskanje krivcev, pogovore o plači, nagradah ipd.

Naši izkušeni strokovnjaki vam lahko pomagajo izdelati shemo vašemu podjetju ustreznih razvojnih letnih pogovorov in usposobijo vodje za vešče ravnanje z enim najpomembnejših orodij vodenja.

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt