Šola komunikacije in soočanja z izzivi

Komunikacija je delo – in to zahtevno delo. Za uspešno sodelovanje v timu je nujno potrebno, da znamo med seboj učinkovito komunicirati. Pomebno je, da znamo spretno uporabljati vsa komunikacijska orodja, ki so nam na voljo za doseganje naših skupnih ciljev.

Šola komunikacije in soočanja z izzivi

Kako pogosto se vam zgodi, da pomislite: “Danes pa res nismo nič naredili. Ves dan smo samo sedeli po sestankih, vmes so me pa ljudje kar naprej motili!” Sicer je posvem možno, da so vaši sestanki neučinkoviti – vendar ni vsa komunikacija izguba časa. Komunikacija je delo – in to zahtevno delo. Za uspešno sodelovanje v timu je nujno potrebno, da znamo med seboj učinkovito komunicirati: razumeti, kar nam sporočajo drugi, sporočiti tako, da nas drugi razumejo, soustvarjati skupno sliko o ciljih in delu, ki ga opravljamo, podajati in sprejemati povratno informacijo, reševati konfliktne situacije, se ustrezno pogajati … Skratka, da znamo spretno uporabljati vsa komunikacijska orodja, ki so nam na voljo za doseganje naših skupnih ciljev. Tim, ki učinkovito komunicira tudi o neprijetnih stvareh, je tisti, ki uspešno rešuje probleme.

Šolo komunikacije ter soočanja z izzivi prilagodimo na osnovi potreb posameznega tima.

Komunikacija, čustva in stres so teme, ki so tako v poslovnem kot v zasebnem življenju vedno med najbolj aktualnimi. Kako se pogovarjati na delovnem mestu, kako doma, kako s prijatelji, znanci in neznanci, da bomo komunikacijo znali izkoristiti kot odlično orodje za dobre medosebne odnose na vseh področjih našega življenja. Poznavanje in uporaba čustev sta pri tem ključnega pomena. Komunikacija in uporaba čustev pa sta povezana tudi z našim doživljanjem stresa in njegovim obvladovanjem.

Veščine uspešne medsebojne komunikacije

V kakšnih »življenjskih pozicijah« smo lahko v medsebojni komunikaciji in kako razvozlati gordijski vozel različnih značajev? Zakaj nekateri doživijo mnenje kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument kot dokazovanje, navodila kot razkazovanje moči nad njimi. Predstavili vam bomo, kako prepoznati, s kakšnim sogovornikom ste se srečali in kako komunicirati ob različnih pristopih. Ozavestili boste ključna področja potencialnih nesporazumov v komunikaciji. Skupaj bomo odkrivali načine za preprečevanje nastajanja konfliktnih situacij v medsebojni komunikaciji in poti za njihovo reševanje, če do njih vseeno pride.

Komunikacijsko vzdušje

Ko vstopimo v prostor, družbo, okolje ali dogodek takoj reagiramo na »nekaj«. To nekaj imenujemo vzdušje ali klima. Ob vstopu v »situacijo« so naši občutki različni in pogosto usodni za vzpostavitev ali nadaljevanje komunikacije. Za učinkovito delo potrebujemo tudi ustrezno vzdušje. Katero je optimalno za kakovostno delo in kako ga ustvariti?

Komunikacija s težavnimi sogovorniki

Za večino sodelavcev in drugih sogovornikov velja, da z njimi lahko korektno komuniciramo in se dogovarjamo. Nekateri sodelavci ali sogovorniki pa so preprosto »težki«. Z njimi se nikakor ne moremo pogovarjati normalno in vedno se vrtimo v krogu. V čem je bistvo problema? Nekatere ljudi zaznamo kot problematične , saj imamo z njimi neprestane težave. Vendar niso vsi, s katerimi imamo težave, tudi težavni. Prepoznavanje značilnosti problematičnih in težavnih sodelavcev in drugih sogovornikov, poznavanje pristopa in intervencij pri delu z njimi, prispeva k ohranjanju naše energije in psihičnega zdravja. Kako izstopiti iz začaranega kroga? V čem je bistvo problema? Kakšne so razlike med njimi ter kako komunicirati z različnimi sogovorniki?

Čustvena inteligentnost in upravljanje s čustvi

»Včasih me popade takšna jeza, da se komaj držim nazaj!«

»V službi ni prostora za izražanje čustev, zato mi pogosto prekipi doma.«

Živimo v času, ko vodje in drugi zaposleni plačajo visoko ceno zaradi neustreznega ravnanja s čustvi. Razum mora vedno nadvladati čustva. Tako so nas učili. Izgorevanje, psihosomatske bolezni, odvisnosti, včasih tudi težave v osebnem življenju, v partnerstvu in starševstvu, postajajo vsakdanja grožnja sodobnemu vodji in drugim sodelavcem. Prepoznavanje in uporaba lastnih čustev ter čustev drugih je pomembna veščina, ki vodji omogoča ustrezno vodenje zaposlenih, drugim pa uspešno sodelovanje in medosebne odnose. Čustva so osnova motivacije, s tem pa tudi uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev.

Na delavnici čustvene inteligentnosti boste spoznali, kako prepoznati svoja čustva in jih izraziti na ustrezen način. Naučili se boste, čemu služijo posamezna čustva in zato lažje presojali o (ne)ustreznosti svojih čustvenih odzivov. S povečanim samozavedanjem in usmerjenim uravnavanjem lastnih čustev boste lahko zavestno upravljali z odnosi tako v poslovnem kot tudi v zasebnem življenju.

Obvladovanje stresa in spopadanje s stresom

»Kakor da mi stres v službi še ni dovolj, me doma čaka kup domačih opravil, težavni otroci in partner, ki je tudi preobremenjen in ni v veliko pomoč …«

»Delam na 120%, dokler se ne zlomim. Moram, ne gre drugače.«

»Upoštevam vsa navodila za soočanje s stresom. Ukvarjam se s športom. Hodim na jogo. Pa še vedno občutim stres!«

Stresa se lahko lotimo tudi drugače in opravimo z njim pri samem izvoru! Včasih ljudje težko dohajamo vsakodnevni delovni ritem. Doživljamo tudi, da na delovnem mestu od nas zahtevajo preveč. Zmanjkuje nam rešitev za številne probleme. Nekaj časa shajamo, a sčasoma začutimo, da nas počasi zdeluje stres – če vztrajamo dovolj dolgo, se nam upre telo in v skrajnih situacijah se pripeljemo celo do izgorelosti.

Življenje, še posebej v teh časih hitrih sprememb, ni vedno enostavno. S telesnim sproščanjem ali fizično aktivnostjo resda lahko vzpostavimo kratkotrajno ravnovesje, ne odstranimo pa izvora stresa. Edini učinkovit način premagovanja stresa je, da se reševanja stresnih situacij lotimo pri koreninah.

Na delavnici obvladovanja stresa boste spoznali, od kod izvira stres in kako ga lahko obvladamo, preden on obvlada nas. Lahko se naučimo »napolniti baterije« in energijo učinkoviteje izkoristiti, tako v službi kot doma.

Vprašajte nas

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt