Šola prodaje

V Šoli prodaje za prodajne time se posvetimo tako ohranjanju timskega duha v prodajni ekipi kot tudi specifičnim veščinam v prodaji.

Šola prodaje

Med najbolj izpostavljenimi timi v podjetju je zagotovo prodajni tim. Timsko delovanje prodajne ekipe je pogosto oteženo zaradi pomanjkanja časa, ki ga zaposleni v prodaji preživijo en z drugim, ter zaradi konstantnega iskanja ravnovesja med tekmovanjem in sodelovanjem znotraj ekipe. V Šoli prodaje za prodajne time se posvetimo tako ohranjanju timskega duha v prodajni ekipi kot tudi specifičnim veščinam v prodaji.

Šolo prodaje prilagodimo na osnovi potreb posameznega tima. Pri tem lahko izbiramo med naslednjimi moduli:

Na področju usposabljanja za uspešnejšo prodajo lahko izbirate med šestimi delavnicami, ki jih lahko obogatimo tudi s treningi.

Modul 1: VEŠČINE USPEŠNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE V PRODAJI TER REŠEVANJE REKLAMACIJ IN PRITOŽB

Biti dober v današnjih časih ni več dovolj. Slabi izginjajo s tržišča, dobri preživijo, odličnost pa prinaša uspeh. V čem je skrivnost odlične poslovne komunikacije v prodaji? V čem smo lahko boljši od drugih? Danes si stranke želijo, da jih tudi razvajamo. Posebej v primeru, ko na nas naslovijo kakšno reklamacijo ali imajo ugovor, zahtevajo vso našo pozornost. Pomembno je, da jim prisluhnemo.

Modul 2: KOMUNIKACIJA S TEŽAVNIMI IN ZAHTEVNIMI STRANKAMI

Za delo v prodaji, še posebej v komunikaciji s težavnimi strankami, je pomembno, da prepoznamo njihov »vrednostni sistem« in se ob tem zavedamo, da imamo tudi mi svojega. V uspešni komunikaciji je ključnega pomena naše prilagajanje vrednostnemu sistemu stranke tudi takrat, ko se ta v večji meri razlikuje od našega. Na delavnici bomo spoznali tipe težavnih strank in učinkovite načine komunikacije z vsako od njih.

Modul 3: VEŠČINE USPEŠNEGA POGAJANJA

Pogajamo se tako v poslovnem svetu kot tudi v zasebnem življenju. Zato je pogajanje veščina, ki nam koristi vse življenje. Danes novi koncept pogajanj temelji na strategiji partnerstva. Gre za novo filozofijo razvijanja odnosov med vključenimi strankami, ki imajo različne želje in cilje. Gre za sodelovanje in skupno odgovornost za urejanje določenih odnosov. To je posebna oblika »dobim-dobim« strategije, ki upošteva predvsem dolgoročne interese in cilje obeh pogajalskih strani.

Modul 4: POVEČANJE PRODAJE OBSTOJEČIM KUPCEM

Spoznanja iz prakse mnogih podjetij so pokazala, da je veliko lažje prodati več našim že obstoječim kupcem, v primerjavi z napori, ki jih vlagamo v osvajanje novih. Za skrb in širjenju prodaje obstoječim kupcem pa moramo narediti načrt in v njegovo izdelavo povabiti širši krog zaposlenih, vse tiste, ki komunicirajo z obstoječimi poslovnimi partnerji.

Modul 5: VEŠČINE KOMUNIKACIJE PO TELEFONU

Brez komunikacije po telefonu si danes poslovanja ne znamo več predstavljati. Pri telefonski komunikaciji moramo poznati in upoštevati njene zakonitosti, prednosti in pomanjkljivosti. Zelo pomembno je poznavanje in upoštevanje kulture podjetja, s katerim vzpostavljamo komunikacijo, pozabiti pa ne smemo tudi na bonton. Kako prodajati po telefonu, kako pritegniti pozornost sogovornika v prvih desetih sekundah, da nas bo poslušal?

Modul 6: MOJSTRSTVO PREPRIČLJIVOSTI IN UČINKOVITOSTI V IZVEDBI PRODAJNE PREZENTACIJE

Prodajni razgovor je velikokrat tudi predstavljanje naše ponudbe večjemu številu ljudi. Kakšna so takrat komunikacijska načela prepričljivosti, kongruentnosti in profesionalnosti? Veliko strokovnjakov nima težav v dvosmerni medosebni komunikaciji. V situacijah, ko je poslušalcev več kot trije ali štirje, pa nastopijo težave. Če vemo, kako se na prezentacijo ustrezno pripravimo, kam z našimi rokami in nogami, in kako z dobro vsebino in nastopom prepričamo druge v našo ponudbo, za strah in tremo ni razloga.

Vprašajte nas

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje! Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt