Strateško načrtovanje

vizija, vrednote, poslanstvo, strategija, cilji, kompetence
Za uspešno izpeljan proces strateškega načrtovanja potrebujemo skupino zavzetih zaposlenih. Proces prilagodimo skupini in organizaciji, s katero delamo. Poudarek damo tistim korakom, ki so za podjetje v danem trenutku najpomembnejši.

Strateško načrtovanje: vizija, vrednote, poslanstvo, strategija, cilji, kompetence

Včasih je bilo za podjetje najpomembnejše vprašanje, kaj dela. Temu je sledilo vprašanje, kako to dela. Kdor je delal kakovostne izdelke in ponujal kakovostne storitve, jih je lahko prodal. Danes pa je na trgu polno kakovostnih izdelkov in storitev. Novi generaciji strank postaja bolj pomembno vprašanje: »Čemu?« Svoj denar želimo vlagati v nekaj, v kar lahko verjamemo. Zakaj delate to, kar delate? Čemu služite? Katere so vaše vrednote? Kakšen svet želite soustvarjati? Če sodobno podjetje nima odgovorov na ta vprašanja, s tem zamuja priložnost, da ustvari skupnost dolgoročno zvestih strank, in tvega, da trenutne stranke v vsakem trenutku pobere hitrejša, cenejša ali boljša konkurenca.

Potek dela

Za uspešno izpeljan proces strateškega načrtovanja potrebujemo skupino zavzetih zaposlenih – pogosto je to vodstveni tim, še bolje pa je, če je skupina raznolika glede na raven moči. V eno- ali večdnevni delavnici »ulovimo« zgodbe, ki jih zaposleni imajo o podjetju v svojih glavah. Na osnovi sedanjih zgodb zgradimo novo zgodbo za prihodnost: iščemo odgovore na to, kdo želimo biti (vizija), v kaj verjamemo (vrednote), k čemu želimo prispevati (poslanstvo) in kako bomo to dosegli (strategija).

Vizijo, poslanstvo, vrednote in strategijo nato nadgrajujemo s konkretnejšimi cilji, ki operacionalizirajo korake za njeno uresničevanje. Vzporedno pa je pomembno tudi, da ugotovimo, kakšne zaposlene potrebujemo, da  bomo te cilje lahko dosegli. V tem delu definiramo ključne kompetence zaposlenih v podjetju, lahko pa tudi specifične kompetence za posamezna delovna mesta.

Proces prilagodimo skupini in organizaciji, s katero delamo. Poudarek damo tistim korakom, ki so za podjetje v tem trenutku najpomembnejši. Ključno je, da je končni rezultat nekaj, v kar lahko zaposleni verjamejo, kar jih navdihuje in motivira.

  • VIZIJA: Kam gremo? Kdo bomo čez štiri leta?
  • STRATEGIJA in CILJI: Kako bomo to dosegli?
  • KOMPETENCE: Katera znanja in veščine potrebujejo zaposleni, da bomo dosegli zastavljene cilje?

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt