Uresničevanje poslovnih ciljev

Osvojite znanja in veščine, s katerimi boste lažje in hitreje dosegali zastavljene poslovne cilje.

Modul 1: CILJNO VODENJE

Tako v osebnem kot v poslovnem življenju si postavljamo cilje. Jasno opredeljeni cilji, postavljeni na pravi način in ob pravem času, so osnova za njihovo uspešno uresničevanje. Spoznajte metodo SMART za učinkovito postavljanje ciljev!

Iz vsebine delavnice:

 • vizija, strategija, taktika in poslovni cilji,
 • poslovni problemi in realizacija ciljev,
 • razlikovanje med željami in cilji – kako želja postane tudi cilj,
 • postavljanje ciljev kot oblika samo motivacije,
 • postavljanje ciljev kot metoda motiviranja sodelavcev in članov tima,
 • veščina učinkovitega postavljanja ciljev po metodi SMART,
 • členjenje zastavljenih ciljev - sistematična pot od besed k dejanjem,
 • uresničevanje zastavljenih ciljev skozi DILTS-ovo piramido - ugotavljanje ovir na poti k realizaciji ciljev,
 • povezanost osebnih ciljev in vrednot.

Modul 2: VODENJE SESTANKOV

Se vam dogaja, da se na sestankih z veliko težavo sploh kaj dogovorite? Ali pa imate po sestanku »grenak priokus«, da ste po nepotrebnem porabili dvakrat več časa, kot bi bilo potrebno?

Spoznajte znanja in veščine vodenja sestankov, da bodo ti kratki in učinkoviti ter da se bodo dogovorjeni sklepi dejansko tudi uresničevali v praksi. Povečajte kakovost izvedbe sestankov in prihranite obilo časa!

Iz vsebine delavnice:

 • kakšne vrste sestankov poznamo,
 • kdaj ima sploh smisel sklicati sestanek in kakšne elemente naj vsebuje vabilo na sestanek,
 • potrebne faze vsakega sestanka,
 • kdo naj bo vodja sestanka,
 • priporočila, ki naj bi se jih držal vodja sestanka pri vodenju samega sestanka,
 • pomen dobre priprave na sestanek,
 • kako se držati »rdeče niti« sestanka, da bomo ekonomično izkoristili čas, ki ga imamo na voljo,
 • kako sprejemamo sklepe sestanka,
 • kdo naj bo zapisnikar in kako izdelamo dober zapisnik sestanka,
 • kako s problematičnimi udeleženci na sestanku.

Modul 3: OBVLADOVANJE ČASA

 • 54 % vodilnih dela več kot deset ur na dan,
 • 71 % zaposlenih si delo običajno vzame domov,
 • 75 % zaposlenih ponoči v sanjah podoživlja službo,
 • 64 % zaposlenih ima občasna obdobja nespečnosti zaradi časovnih stisk v službi,
 • 61 % zaposlenih je že večkrat odpovedalo ali preložilo dopust zaradi časovnih pritiskov v službi,
 • 74 % vodilnih doživlja, da nimajo časa za družino.
Se tudi vi prepoznate v teh številkah? Izstopite iz njih!

Iz vsebine delavnice:

 • kakšne so zakonitosti v individualnem doživljanju časa,
 • kakšen vpliv imajo delovni stili na doživljanje in obvladovanje časa,
 • osnovne življenjske pozicije v povezavi z dojemanjem in izkoriščanjem časa,
 • realno in nerealno doživljanje časa,
 • katera so pravila in zakonitosti ustreznega doživljanja in obvladovanja časa,
 • načini obvladovanja časa v povezavi z ustrezno skrbjo zase.

Želim ponudbo

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt