Šola sodobnega vodenja I.

KDAJ: 3., 10., 17. in 24. oktobra ter 7. novembra 2024

KJE:  V poslovnih prostorih O. K. Consulting na Celovški cesti 291 v Ljubljani

CENA: 1.490,00 EUR + DDV. Posamezen modul: 380,00 EUR + DDV.

 

Temeljni program - Za vse vodje in tiste, ki boste to postali

 

Vodenje po sodobnih principih povečuje uspešnost podjetja. Zato odprite vrata znanja o ljudeh in njihovi psihologiji: motivih, prepričanjih, stališčih, potrebah in o njihovemu čustvovanju. Za vodje, ki želijo uspešno voditi ljudi, je bistveno, da poleg ustreznega znanja in veščin v vodenju oblikujejo tudi ustrezen pristop tako do sebe kot do podrejenih, da spoznajo zablode in napačna prepričanja in da jih korigirajo. V raznih oblikah učno-svetovalnega dela boste imeli možnost narediti korak naprej v lastnem razvoju.

 

Izvedba celotne šole ali posameznih vsebin je možna tudi za zaključene skupine v podjetjih.

Če želite več informacij, kontaktirajte Sašo Bezek Mejaš na 041 736 347 ali sasa.mejas@okconsulting.si.

 

 

TRAJANJE

‍Vsak modul obsega 6 pedagoških ur, z vmesnimi odmori, 9:00 - 15:00.

 

VSEBINE ŠOLE

1. modul:

IDENTITETA IN AVTORITETA V VODENJU IN SODELOVANJU

Spoznajte veščine za dvigovanje avtoritete vodje

Dandanes je pri vodenju izjemnega pomena zavedanje, kakšen vpliv ima vodja na svoje ljudi in katere vzvode mora uporabiti, kadar želi svojo moč uporabiti. Grajenje visoke avtoritete in moči je zahtevno delo, za katerega potrebujemo znanje o tem, kaj pomeni biti vodja v očeh drugih ljudi.

Odgovarjali bomo na naslednja vprašanja:

 • katera so štiri osnovna področja vodenja,
 • kako izmerim svojo avtoriteto med sodelavci,
 • kako vem, da imam ustrezno visoko avtoriteto,
 • s čim lahko vplivam na svojo avtoriteto,
 • kdaj in kako uporabiti svojo formalno in socialno moč,
 • zakaj je spoštovati sodelavce ključno za uspeh,
 • ali je karizma uspešno orodje v vodenju in zakaj ne,
 • kaj se bo spremenilo, ko si dvignem avtoriteto,
 • katere tipe vodenja poznamo.

V tem modulu bomo delali na ozaveščanju, da je vodenje delo in da je temu delu potrebno posvetiti kar nekaj časa in razmišljanja. Velikokrat v praksi srečamo zaposlene, ki so postali vodje, vendar niso ozavestili nove identitete oz. novega področja del in nalog. Ostajajo v identiteti strokovnjaka in velikokrat veliko strokovnega dela naredijo kar sami, ker ga ne znajo delegirati oz. ne vzpostavijo zaupanja v sodelavce. Na delavnici bomo predstavili, katera orodja imajo v vodenju na razpolago in kako jih uspešno uporabljati.

Spoznali boste tudi v čem je razlika med formalno in socialno močjo vodje ter kako krepiti socialno moč, ki je pomembna za uspešno vodenje.

2. modul:

ODNOS DO SEBE IN DRUGIH LJUDI V VODENJU IN SODELOVANJU

Ozaveščanje ključnih področij nesporazumov v komunikaciji

Vabimo vas, da izstopite iz psiholoških iger, v katere se s sodelavci morda zapletate. Ljudje velikokrat mnenje doživijo kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument kot dokazovanje, navodila kot izkazovanje moči nad njimi. Zamere, jezo, nezadovoljstvo in neznosno napetost se včasih lahko čuti v zraku. In vse to ravno v trenutku, ko vam v grlo teče voda in vam zmanjkuje časa! Veseli nas, da vas lahko pomirimo: za vse našteto obstaja razlaga in rešitev.

Z nami lahko spoznate:

 • kakšni so učinki starega reka, da »Vsak od nas svet vidi skozi svoja očala.«,
 • kateri so osnovni načini, kako vodja doživlja sebe v vodenju,
 • kako lahko za minuto pogledate skozi očala drugi ljudi, ne da bi vam oni to zamerili,
 • kako razvozlati gordijski vozel različnih značajev skozi štiri osnovne življenjske pozicije:
 1. (++) pozicija (pozicija realnosti)
 2. (+-) pozicija (pozicija večvrednosti)
 3. (-+) pozicija (pozicija manjvrednosti)
 4. (--) pozicija (pozicija obupa)
 • kako postanete psiholog in prepoznate obrambne mehanizme sodelavcev,
 • kako prepoznati in prekiniti psihološko igro »power-play«,
 • kako ujamete ravnotežje pred pretirano popustljivostjo in pretirano zahtevnostjo do sodelavcev.

Drugi modul je posvečen komunikaciji in medosebnim odnosom. Na njem bomo govorili o tem, v kakšnih »življenjskih pozicijah« smo lahko v medsebojni komunikaciji. Zakaj nekateri doživijo mnenje kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument kot dokazovanje, navodila kot razkazovanje moči nad njimi. Predstavili bomo, kako prepoznati s kakšnim sogovornikom imamo »opravka« in kako komunicirati ob različnih pristopih.

Ozavestili bomo ključna področja potencialnih nesporazumov v komunikaciji in zakaj je referenčni okvir tisti, ki pomembno vpliva na naš odnos do sveta, do sebe in do drugih ljudi. Vse to pa ima vpliv na način medsebojne komunikacije in posledično tudi na druge dimenzije osebnega in poslovnega življenja.

​‍

3. modul:

PODAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ - KRITIKA IN POHVALA V AKCIJI

Podajanje in sprejemanje povratne informacije

»Povratna informacija je darilo,« slišimo vsepovsod – vendar zakaj je potem tako pogosto, da jo doživimo bolj kot nož v hrbtu? Imate občutek, da ljudje vašo kritiko jemljejo osebno? Je ne jemljejo resno? Ali obstaja način podajanja kritike, ki doseže vsakogar? Pogrešate pohvalo, ko imate občutek, da ste si jo res zaslužili? Se sprašujete, zakaj se vam to dogaja?

Veliko število neprijetnih občutkov na delovnem mestu izvira iz neustreznega kritiziranja ali premalo pohvale. Ljudje smo večkrat zgubljeni, ko imamo občutek, da nič ni prav, karkoli naredimo. Ali sploh ne vemo, kaj naj storimo, da bo prav. Kadar se nam zdi, da smo naredili nalogo odlično, pa se vsi obnašajo, kot da je to samoumevno. Zakaj ljudje to počnemo? V občutljiv pogovor podajanja in sprejemanja povratne informacije bomo vstopili z zavedanjem, da učenje in spremembe pogosto spremljajo neprijetna čustva, in se naučili, kako iz vsake takšne izkušnje odnesti kar največ.

Spoznajte osnovne zakonitosti pri podeljevanju in sprejemanju pohvale in kritike:

 • zaradi katerih zablod o pohvali in kritiki pride do nesporazumov,
 • povratna informacija kot sprožilec (notranjega) konflikta,
 • sprožilci blokad pri sprejemanju povratne informacije: »To ni res.«, »Kdo si ti, da mi boš to govoril?« in »Če to drži, ali sem še vedno O. K.?«,
 • o čem sploh govorimo, ko govorimo o pohvali in kritiki,
 • kritika in pohvala sta orodji za usmerjanje k želenemu cilju – z ustrezno uporabo lahko doprineseta k učinkovitosti vašega tima pri delu,
 • uporaba kritike in pohvale je kot igranje inštrumenta – naučili vas bomo nekaj osnovnih akordov,
 • v katerih situacijah uporabljamo kritiko, zakaj ravno takrat in ne ob kateri drugi priložnosti,
 • zelo pomembno je konsistentno pohvaliti – treba je samo vedeti, kdaj,
 • tudi sprejeti pohvalo in kritiko je pomembna veščina – naučili vas bomo kako,
 • vpliv čustev na razumevanje povratne informacije,
 • krepitev identitete rasti namesto fiksne identitete.

Med orodji, ki jih ima vodja na voljo (pa tudi vsakdo v zasebnem življenju) sta ustrezna uporaba kritike in pohvale tisti, katerim vodje navadno posvečajo premalo pozornosti. Še posebej pohvalo uporabljamo premalo, ker v slovenski kulturi tradicija podajanja pohval ni posebej močna. Ravno pohvala je pomembno orodje za krepitev želenih vedenj sodelavcev, ustrezna uporaba kritike pa orodje, ki služi za zmanjševanje nezaželenih vedenj. Udeleženci boste spoznali, kako lahko s pridom uporabljate obe orodji in kako lahko prispevate h kreiranju optimalnega delovnega vzdušja.

‍‍

4. modul:

RAVNOVESJE ČUSTEV IN RAZUMA V VODENJU

IQ, EQ in SQ vodje

»Razum mora vedno nadvladati čustva.« Tako so nas učili. Dober vodja je visoko inteligentna oseba, ki ne pokaže svojih čustev, vedno pa razpozna čustva drugih. Nikoli ne vzkipi. Nikoli ga ni strah. V krizah vedno ohrani trezno glavo. Je temu res tako? Včasih pozabljamo, da smo vodje tudi samo ljudje in si postavimo previsoke zahteve. Kar je še huje, kmalu tudi drugi pričnejo od nas zahtevati čedalje več in več. Kje se to konča? Je razum res tisto, kar rešuje vse zagate pri vodenju?

Pokazali vam bomo, da je pomembno ravnovesje treh področji inteligentnosti:

 • IQ vodje je pomemben, a še zdaleč ni najpomembnejši,
 • predstavili bomo razloge, zakaj je IQ v naši družbi precenjen,
 • čustvena inteligentnost ni modna muha – je pomemben faktor vodenja,
 • katerih je pet osnovnih področji čustvene inteligentnosti,
 • čustvena inteligentnost ni podedovana – lahko se naučimo ustrezno ravnati s svojimi čustvi in s čustvi drugih,
 • za vodjo je pomembno, da se znajde tudi v območju medosebnih odnosov in socialnih mrež – govorimo o socialni inteligentnosti (SQ),
 • tudi s čustvi se da upravljati – predstavili bomo osnovne strategije upravljanja s čustvi pri vodenju.

Čustva so bila dolgo časa tabu na delovnem mestu, še posebej na področju vodenja. Vodja je moral biti neustrašen – tisti, ki čustev ni smel kazati. Še posebej izrazito je bilo to pravilo pri moških vodjih, saj je tudi vzgoja temeljila ne tem, da fantki ne jokajo. Ponekod se ti vedenjski vzorci prenašajo še danes. Udeleženci se boste na delavnici spoznali s čustvi kot gorivom za vse naše aktivnosti. Naučili vas bomo, zakaj se v enakih situacijah ljudje odzivamo različno. Spoznali boste tudi, kako prepoznati čustva pri drugih in kako se na njih odzvati ter katere so osnovne strategije upravljanja s čustvi.

‍‍

5. modul:

USPEŠNO REŠEVANJE KONFLIKTOV

Izkoristite konflikte kot priložnost za boljše vodenje zaposlenih

Se vam kdaj dozdeva, da je konfliktov v življenju vse več in več? Imate kdaj občutek, da vam zadeve drsijo iz rok? Bi si želeli v konfliktnih situacijah ravnati drugače, kot ste ravnali? So konfliktne osebe tiste, ki vam pijejo energijo? In nekdo vam poleg tega še neprestano govori, da so konflikti dobri in koristni za delovno okolje?

Konfliktne situacije so naporne, zato je toliko bolj pomembno, da v njih ohranimo mirno kri in izpeljemo stvari čim bolj konstruktivno – v dobro naših delovnih ciljev in medosebnih odnosov na delovnem mestu.

Pokazali vam bomo:

 • kako povečati toleranco na konflikte med sodelavci in ljudmi na splošno,
 • da vsak prepir ni nujno tudi konflikt,
 • kako in zakaj dejansko lahko uporabite konflikte v namene razvoja,
 • katerih je 5 strategij reševanja konfliktov, ki jih uporabljamo ljudje,
 • lahko boste ugotovili, kakšna je vaša najbolj razvita strategija reševanja konfliktov,
 • katera strategija reševanja konfliktov je pri vas najmanj izrazita in jo je koristno razviti, da boste pri reševanju konfliktov uspešnejši,
 • kako prepoznati in kako ravnati s »konfliktnimi osebami«.

​Udeleženci boste ozavestili ali spoznali, katere so ključne značilnosti pojmov »problem« in »konflikt« in kako razločevati med njima. Predstavili vam bomo, kdaj lahko za nekoga rečemo, da jamra, in kdaj, da teži, ter zakaj to ni usmerjeno v proces reševanja problema.

Na področju reševanja konfliktov boste spoznali pet strategij reševanja konfliktov, na osnovi izpolnjenega vprašalnika boste lahko ugotovili, katera strategija je pri vas najbolj izrazita in katera najmanj ter kdaj in s kom uporabljati katero. Prepoznali boste tudi, katerih strategij se poslužujejo vaši sodelavci, poslovni partnerji in osebe v vašem zasebnem življenju.

Šola sodobnega vodenja - temeljni program
Šola sodobnega vodenja - temeljni program

Povezane novice

Nadaljevalni program - Vodenje v času sprememb in negotovosti

KDAJ: 14., 21. in 28. novembra ter 5. in 12. decembra 2024

KJE: V poslovnih prostorih O. K. Consulting na Celovški cesti 291 v Ljubljani

CENA: 1.490,00 EUR + DDV. Posamezen modul: 380 EUR + DDV.

 

Štiri veščine za doseganje poslovnih ciljev: Obvladovanje sprememb, Kompetence prihodnosti, Pogajanja, Krizni management

KDAJ: 5. in 19 novembra ter 3. in 17. decembra 2024

KJE: V poslovnih prostorih O. K. Consulting na Celovški cesti 291 v Ljubljani

CENA: 1.240,00 EUR + DDV. Posamezen modul: 380,00 EUR + DDV.

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Potrjujem, da sem seznanjen/a s svojimi pravicami, obrazloženimi v izjavi o zasebnosti.
Prepišite besedilo iz slike v spodnje polje.
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?